ผบ.ตร. เซ็นแต่งตั้ง 2 รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ผบ.ตร. เซ็นแต่งตั้ง 2 รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ผบ.ตร. แต่งตั้ง 2 รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อประชาสัมพันธ์-เผยแพร่ การปฏิบัติหน้าที่ภาพรวมของ ตร. อย่างถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) มีคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 465/2565 เรื่อง แต่งตั้งรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทั้งนี้เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ การปฏิบัติหน้าที่ราชการในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพ

จึงมีคำสั่ง ผบ.ตร. แต่งตั้งให้ พ.ต.ท.ธ เทพ ไชยชาญบุตร รองผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ 8 กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เป็น รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และว่าที่ พ.ต.ท.หญิง ณพวรรณ ปัญญา อาจารย์ (สบ.2) กลุ่มงานคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยให้มีอำนาจหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สั่งวันที่ 20 ตุลาคม 2565

ผบ.ตร. เซ็นแต่งตั้ง 2 รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ผบ.ตร. เซ็นแต่งตั้ง 2 รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผบ.ตร. เซ็นแต่งตั้ง 2 รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ