ข่าวปลอม! ลงทะเบียนรับค่าตอบแทนจากรัฐบาล 50,000 บาท ช่วยเหลือกรณีว่างงาน

ข่าวปลอม! ลงทะเบียนรับค่าตอบแทนจากรัฐบาล 50,000 บาท ช่วยเหลือกรณีว่างงาน

แชร์ว่อนโซเชียล! ลงทะเบียนรับค่าตอบแทนจากรัฐบาล จำนวน 50,000 บาท เพื่อช่วยเหลือการว่างงานสำหรับทุกครอบครัว ล่าสุด สำนักงานประกันสังคม ชี้แจงแล้วเป็น "ข่าวปลอม"

ตามที่มีการส่งต่อข้อความว่า ลงทะเบียนรับค่าตอบแทนจากรัฐบาล จำนวน 50,000 บาท เพื่อช่วยเหลือการว่างงานสำหรับทุกครอบครัว ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็น ข้อมูลเท็จ

 

 

ในกรณีที่มีการส่งต่อข้อความโดยระบุว่า ลงทะเบียนรับค่าตอบแทนจากรัฐบาล จำนวน 50,000 บาท เพื่อช่วยเหลือการว่างงานสำหรับทุกครอบครัว ทางสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้ตรวจสอบ และชี้แจงข้อเท็จจริงว่า "โครงการดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับสำนักงานประกันสังคม"

 

อีกทั้งเว็บไซต์ดังกล่าวยังแอบอ้างใช้สื่อโฆษณาของสำนักงานประกันสังคม โดยไม่ได้รับอนุญาต ทำให้หลงเชื่อว่าสำนักงานประกันสังคมมีส่วนเกี่ยวข้อง ส่งผลต่อชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของสำนักงานประกันสังคม เป็นการทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิด อาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้

 

 

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก สำนักงานประกันสังคม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์