ตั้งจุดป้องปราม "แข่งรถบนทางด่วน" จับรถหรูเสียงดัง 8 คัน

ตั้งจุดป้องปราม "แข่งรถบนทางด่วน" จับรถหรูเสียงดัง 8 คัน

ตำรวจนครบาล ตั้งจุดป้องปราม "แข่งรถบนทางด่วน" จับรถหรูเสียงดัง 8 คัน

ตั้งจุดตรวจป้องปราม "แข่งรถบนทางด่วน" 2 จุด หลังด่านเก็บค่าผ่านทางประชาชื่น-ทางออกสถานีบริการน้ำมัน จับรถหรูเสียงดังเกินมาตรฐาน 8 คัน สั่งห้ามใช้รถชั่วคราว พร้อมให้แก้ไขปรับปรุงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ภายใน 30 วัน


ตำรวจนครบาล 2 เจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางซื่อ ร่วมกันอบรมปล่อยแถวปฏิบัติภารกิจแก้ไขปัญหาการรวมกลุ่มรถที่มีสมรรถนะสูง รถดัดแปลงสภาพ และรถแต่งซิ่ง อันก่อให้เกิดผลกระทบทางเสียง บริเวณสถานีบริการน้ำมัน ปตท.ด่านเก็บเงินค่าผ่านทางประชาชื่น (Rest Area) แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. เส้นทางทางด่วนพิเศษศรีรัช ขาออก ช่วงกลางดึกที่ผ่านมา ตามที่ประชาชนได้ร้องทุกข์ไว้ 

จุดที่ 1 หลังด่านเก็บค่าผ่านทางประชาชื่น มีการตรวจรถยนต์ จำนวน 5 คัน พบกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.รถยนต์ฯ 2 ราย ไม่พกพาสำเนาทะเบียนรถ 1 ราย นำรถที่ยังไม่ได้จดทะเบียนมาใช้บนทาง 1 ราย

จุดที่ 2 ทางออกสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ตรวจรถยนต์จำนวน 15 คัน พบการกระทำความผิด 8 ราย ไม่พกพาสำเนาทะเบียนรถ 1 ราย นำรถที่มีเครื่องยนต์ก่อให้เกิด ก๊าซ ฝุ่น ควัน ละอองเคมี หรือเสียงเกินมาตรฐานกำหนดมาใช้ในทางเดินรถ ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ 8 ราย เสียงดังเกินมาตรฐาน ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ จำนวน 8 ราย ซึ่งมีคำสั่งห้ามใช้ยานพาหนะชั่วคราวโดยให้แก้ไขปรับปรุงแล้วไปให้เจ้าพนักงานตรวจสอบ ภายใน 30 วัน ต่อไป