“สุวัจน์”ประธานเปิดแข่งโยธวาทิตระดับชาติ#3แนะเยาวชนทำงานเป็นทีม

“สุวัจน์”ประธานเปิดแข่งโยธวาทิตระดับชาติ#3แนะเยาวชนทำงานเป็นทีม

“สุวัจน์” ประธานเปิดการแข่งขันวงโยธวาทิตระดับชาติ ครั้งที่ 3 แนะให้เยาวชน มีกีฬาและดนตรีสร้างการทำงานเป็นทีมเวิร์คในการทำงานร่วมกันให้กับประเทศ

วันที่ 15 ตุลาคม 2565 เวลา 9.30 น.นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภประธานพรรคชาติพัฒนากล้า อดีตรองนายกรัฐมนตรีประธานในพิธีการประกวดวงโยธวาทิตนั่งบรรเลง ระดับชาติครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายเทวัญ ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้า นายวัชรพล โตมรศักดิ์ สส.นครราชสีมา เขต 2 พรรคชาติพัฒนานายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครฯ นายสุริยา ตันเจริญ ผจก.ทั่วไปศูนย์การค้าเซนทรัลโคราช Me.Kazunari Suzuki ผู้บริหารบริษัท SIAM MUSIC YAMAHA ผู้บริหารสถาบันการศึกษา พี่น้องประชาชนชาวโคราช ณ โคราชฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช

“สุวัจน์”ประธานเปิดแข่งโยธวาทิตระดับชาติ#3แนะเยาวชนทำงานเป็นทีม “สุวัจน์”ประธานเปิดแข่งโยธวาทิตระดับชาติ#3แนะเยาวชนทำงานเป็นทีม

นายสุวัจน์ กล่าวว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดี ที่ได้มีการส่งเสริมในเรื่องของดนตรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนต่างๆ ของประเทศไทยนั้นถือว่าได้รับการยอมรับในเรื่องของการพัฒนาวงโยธวาทิต เพราะเรามีหลายๆโรงเรียนในประเทศไทย ที่ได้มีโอกาสเดินทางไปแข่งขันวงโยธวาทิตที่ต่างประเทศ แล้วก็ได้รับรางวัลเหรียญทอง ได้รับรางวัลแชมป์โลกหลายโรงเรียน จังหวัเนครราชสีมา 

ก็อาทิเช่น โรงเรียนสุรนารี โรงเรียนราชสีมา แล้วก็มีหลายโรงเรียนในกรุงเทพและต่างจังหวัดอีกมากมาย สิ่งต่างๆเหล่านี้ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ได้มีการประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของประเทศ ประชาสัมพันธ์มาตรฐานของโรงเรียนต่างๆของประเทศไทย ทําให้ประเทศไทยเหมือนกับว่าเป็นเมืองดนตรีของโลกเมืองหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นภาพลักษณ์ที่ดี เป็นการส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวอีกด้วย

 

 

นอกจาก จะเป็นการส่งเสริมภาครัฐในเรื่องของดนตรีแล้ว สิ่งหนึ่งที่เราได้ด้วยก็คือ การส่งเสริมคุณภาพของเยาวชนเพราะวันนี้เยาวชนถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสําคัญสําหรับชาติในอนาคต 

ดังนั้น ถ้าสามารถที่จะสร้างเยาวชนของชาติ ในทุกระดับให้มีความพร้อม มีความแข็งแกร่ง ในทุกหน้าที่ เราก็จะมีบุคลากรที่สําคัญสําหรับที่จะพัฒนาประเทศชาติในอนาคต การส่งเสริมเยาวชนนั้น ก็ต้องให้ความสําคัญกับเรื่องวิชาการก็คือการเรียนการสอน

นอกจากนั้น ก็ต้องส่งเสริมในเรื่องกีฬาด้วย เพราะกีฬาจะช่วยในเรื่องของคุณภาพของสมรรถภาพร่างกาย สุขภาพต่างๆ ทําให้รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักการให้อภัย และก็มีสปิริตเพราะฉะนั้น นอกจากในเรื่องของวิชาการแล้วยังต้องมีเรื่องของกีฬาด้วย

 

“เรื่องดนตรีก็มีความสําคัญ เพราะความพร้อมของเยาวชนนั้น นอกจากการศึกษา เรื่องสุขภาพแล้ว เรื่องสภาพจิตใจก็สําคัญที่สุด ถ้ามีสามองค์ประกอบนี้ คือ สุขภาพร่างกายวิชาการ แล้วก็สภาพจิตใจที่พร้อม ถือว่า Perfect มากๆ สําหรับอนาคตของชาติ ในการที่จะสร้างเยาวชนของเราเพื่อนําไปสู่จุดนั้น”นายสุวัจน์ กล่าวและย้ำว่า

 

โดยเฉพาะดนตรี มีความสําคัญในเรื่องของการที่จะสร้างมนุษย์ สร้างบุคคลต่างๆให้เป็นผู้ที่มีจิตใจดี จิตใจโอบอ้อมอารี จิตใจที่อ่อนโยน สิ่งต่างๆ เหล่าสามารถที่จะพัฒนาให้เกิดผ่านการเล่นดนตรี ดังนั้น ถ้าทุกคนได้มีดนตรี ชอบฟังดนตรี เล่นดนตรี ก็สามารถที่จะพัฒนาจิตใจของแต่ละท่านให้มีความพร้อมได้ โดยเฉพาะในเรื่องของวงโยธวาทิต เป็นเรื่องที่ยากลําบากมากในการที่จะสร้างผลงานออกมาให้ไพเราะและประทับใจ เพราะว่าผู้เล่นก็หลายสิบคนในแต่ละวง เครื่องดนตรีก็เยอะ หลายเครื่องในแต่ละวง แต่ทําไมสามารถที่จะทําอะไรได้พร้อมๆกัน ผ่านเครื่องดนตรีที่หลากหลาย ผ่านคน หลายๆ คนที่อยู่ในวง และก็ออกมาเป็นเสียงเพลงเสียงดนตรีที่ไพเราะ จากการประสานกันอย่างเท่าที่เหมาะสมทุกจังหวะของดนตรี อันนี้ก็คือ การสะท้อนให้เห็นว่าดนตรีวงโยธาทิตนั้น สามารถสร้างการทํางานเป็นทีมได้  เพราะว่าถ้าไม่มีทีม ต่างคนต่างที่จะเล่น ดนตรีก็คนละแบบก็คงจะไม่สามารถผลิตท่วงทํานองของเพลงที่ไพเราะประทับใจได้ 

 

ฉะนั้น การทํางานเป็นทีมเวิร์ค ก็คือความสําเร็จของชัยชนะของวงโยธาวาทิตแต่ละวง การที่ส่งเสริมวงโยธวาทิต จัดรายการส่งเสริมดนตรี ส่งเสริมเรื่องจิตใจ สําคัญที่สุดก็คือการส่งเสริมการทํางานเป็นทีมเวิร์ค

“วันนี้ การทํางานเป็นทีมเวิร์ค มีความสําคัญในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ ภาคราชการทุกส่วน ถ้าเราได้มีการทํางานเป็นทีมเวิร์คแล้วการพัฒนาประเทศชาติของเรา จะเป็นไปได้ด้วยดี ดังนั้น ผมคิดว่าเราเดินมาถูกทางแล้ว ที่ได้มีการส่งเสริมเยาวชนของชาติ ทั้งทางด้านวิชาการ ทางด้านดนตรีและทางด้านกีฬา”

ฉะนั้น ถ้าทุกจังหวัดในประเทศไทย ได้ส่งเสริมเรื่องกีฬา เรื่องดนตรี ก็จะทําให้เราสามารถที่จะมีเยาวชนที่จะเป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติต่อไป

 

“วันนี้ต้องขอขอบพระคุณ ทุกโรงเรียนในภาคอีสาน และทุกโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งโรงเรียนจากกรุงเทพมหานคร ที่ได้เข้ามาร่วมการแข่งขัน การประกวดวงโยธวาทิต นั่งบรรเลงระดับชาติ ครั้งที่ 3 ต้องขอขอบคุณคณะครูอาจารย์ โรงเรียน ผู้ปกครองทุกท่านที่ได้ให้กําลังใจ เสียสละ สนับสนุนคอยเชียร์ลูกหลาน จัดการแข่งขันในแต่ละโรงเรียน จัดการสอนต่างๆ แล้วก็ต้องขอขอบคุณความร่วมมือของภาคเอกชน คือ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช ได้อนุเคราะห์สถานที่ดีๆ ทําให้การจัดการแข่งขันในวันนี้ดูตื่นเต้น ดูเป็นอินเตอร์ ดูเป็นสากล ทำให้เป็นวันสนุกสนาน เป็นกําลังใจให้กับทุกฝ่ายที่เข้ามาร่วมงานในวันนี้”นายสุวัจน์กล่าว