กรมอุตุฯ พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ทะเลคลื่นสูง - อ่าวไทยสองฝั่งมีฝน 70%

กรมอุตุฯ พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ทะเลคลื่นสูง - อ่าวไทยสองฝั่งมีฝน 70%

กรมอุตุนิยมวิทยา "พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ" ทะเลมีคลื่นสูง 2 เมตร เตือนชาวเรือระมัดระวัง ส่วนอ่าวไทยทั้งสองฝั่ง มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ลักษณะอากาศทั่วไป วันที่ 11 ตุลาคม 2565 ร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ตอนกลาง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

 

 

พยากรณ์อากาศ สำหรับเรือเดินทะเล เรือในราชนาวี และเรือทำการประมง ตั้งแต่เวลา 13.00 น.วันอังคาร ถึงเวลา 13.00 น.วันพุธ

 

อ่าวไทยทั้งสองฝั่ง : มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 8-18 นอต หรือ 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไป ลมแปรปรวน ความเร็ว 8-18 นอต หรือ 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

 

 

ทะเลอันดามันและช่องแคบมะละกา : มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ ทะเลอันดามัน ลมแปรปรวน ความเร็ว 8-16 นอต หรือ 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ช่องแคบมะละกา ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 8-16 นอต หรือ 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

 

เส้นทางเดินเรือโกตาบารูถึงสิงคโปร์ : มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 8-16 นอต หรือ 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

 

ปลายแหลมญวน : มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมแปรปรวน ความเร็ว 8-18 นอต หรือ 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร