ปภ. ย้ำชัยนาท อุทัยธานี นครสวรรค์ เตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งเข้าพื้นที่เกษตร

ปภ. ย้ำชัยนาท อุทัยธานี นครสวรรค์ เตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งเข้าพื้นที่เกษตร

ปภ. เน้นย้ำ 3 จังหวัดภาคกลาง ชัยนาท อุทัยธานี นครสวรรค์ เตรียมรับมือสถานการณ์น้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าพื้นที่เกษตรและพื้นที่นอกคันกั้นน้ำ

เมื่อวันที่ 6 ต.ค.65 เวลา 17.00 น. กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แจ้งเน้นย้ำ 3 จังหวัดภาคกลาง ได้แก่ ชัยนาท อุทัยธานี และนครสวรรค์ เฝ้าระวังเตรียมพร้อมรับมือน้ำล้นตลิ่งทั้งสองฝั่งเข้าพื้นที่การเกษตร และชุมชนริมน้ำนอกคันกั้นน้ำ

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้รับแจ้งจากกรมชลประทาน ว่า จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 2,700 - 2,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ประกอบกับบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมขังในเขตชุมชนริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำเป็นจำนวนมาก เพื่อลดผลกระทบและควบคุมไม่ให้สถานการณ์น้ำล้นตลิ่งขยายวงกว้าง จึงมีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาชะลอไว้

โดยระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอาจเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาสูงขึ้นประมาณ 0.30 เมตร บริเวณอำเภอเมืองชัยนาท อำเภอวัดสิงห์ และอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี และอำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ โดยน้ำจะเอ่อล้นตลิ่งทั้งสองฝั่งเข้าพื้นที่การเกษตรและชุมชนริมน้ำนอกคันกั้นน้ำประมาณ 700 ครัวเรือน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จึงได้แจ้งจ้งหวัดชัยนาท อุทัยธานี และนครสวรรค์ เฝ้าระวังน้ำจะเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ทั้งสองฝั่งเข้าพื้นที่การเกษตรและชุมชนริมน้ำนอกคันกั้นน้ำประมาณ 700 ครัวเรือน โดยเน้นย้ำการติดตามสถานการณ์น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น

 

พร้อมแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำ โดยเฉพาะพื้นที่ริมน้ำนอกแนวคันกั้นน้ำและแนวเขื่อนชั่วคราวในบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร และพื้นที่จุดเสี่ยงที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำตามริมแม่น้ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด รวมถึงแจ้งจังหวัดประสานท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ และเตรียมความพร้อมปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง

ปภ. ย้ำชัยนาท อุทัยธานี นครสวรรค์ เตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งเข้าพื้นที่เกษตร