ด่วน! เด้ง 4 เสือ สภ.เอราวัณ เซ่นปม "ดาบตำรวจ" ก่อเหตุ "ชิงทอง"

ด่วน! เด้ง 4 เสือ สภ.เอราวัณ เซ่นปม "ดาบตำรวจ" ก่อเหตุ "ชิงทอง"

ผู้การจังหวัดเลย เซ็นคำสั่งเด้ง 4 เสือ สภ.เอราวัณ เซ่นปม “ดาบตำรวจ” ก่อเหตุ “ชิงทอง” น้ำหนักรวม 55 บาท เร่งสอบปากคำ

จากกรณีคนร้ายบุกเดี่ยวชิงทอง 55 บาท ในร้านทองแห่งหนึ่งบริเวณห้างสรรพสินค้าชื่อดัง พื้นที่ อ.เมืองเลย จ.เลย เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา เป็นเหตุให้มีพนักงานในร้านได้รับบาดเจ็บ 2 รายเนื่องจากคนร้ายยิงปืนลงพื้น จากนั้นตำรวจชุดสืบสวนได้คุมตัวผู้ต้องสงสัย เป็นดาบตำรวจ ของสภ.เอราวัณ เข้าเซฟเฮาส์ เพื่อสอบปากคำ

ล่าสุดวันนี้ (2 ตุลาคม 2565) พล.ต.ต.สุรชัย สังขพัฒน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย เซ็นคำสั่งเด้ง 4 เสือ สภ.เอราวัณ โดยในคำสั่งมีการระบุเบื้องต้นดังนี้ เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดเลย ด้วยเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 เวลาประมาณ 13.30 น. ได้มีเหตุชิงทรัพย์ร้านทอง โดยใช้อาวุธปืน ที่ร้านทองกรุงเทพเยาวราช ภายในห้างโลตัสสาขาเลย และต่อมาทราบตัวผู้ก่อเหตุ และสามารถควบคุมตัวไว้ใด้ คือ ดาบตำรวจ สมภพ ผู้บังคับหมู่ (ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม) สถานีตำรวจภูธรเอราวัณ จังหวัดเลย
 

จากเหตุดังกล่าว เป็นกรณีที่ข้าราชการตำรวจผู้ก่อเหตุ ไม่ประพฤติ ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามหลักการ ที่ข้าราชการตำรวจจักต้องเป็นผู้ประพฤติ ปฏิบัติตนให้เหมาะสมแก่หน้าที่ในฐานะเป็นผู้รักษากฎหมายต้องรักษาวินัยตามระเบียบแบบแผนของตำรวจ หลักการสำคัญสำหรับอาชีพตำรวจ และผู้บังคับบัญชาใกล้ชิด ของข้าราชการตำรวจต้องกวดขัน กำกับ ดูแล สอดส่องความประพฤติ และพฤติกรรมของข้าราชการตำรวจ ภายใต้การปกครองบังคับบัญชา ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง แบบแผนธรรมเนียม ของทางราชการอย่างสม่ำเสมอ โดยใกล้ชิด ถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามตามคำสั่งกรมตำรวจ ที่1212/2537
 
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2537 เรื่อง มาตรการควบคุม และเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจและข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา ที่ได้กำชับการปฏิบัติไปแล้วเพื่อให้การปฏิบัติราชการของตำรวจภูธรจังหวัดเลย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ประกอบกับระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไเปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2563 ข้อ 6(2) และข้อ 8(3) 
 

จึงให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดสถานีตำรวจภูธรเอราวัณ จังหวัดเลย จำนวน 4 นาย ดังต่อไปนี้

1.พันตำรวจเอก ณัทญา ทองจันทร์
ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรเอราวัณ จังหวัดเลย

2.พันตำรวจโท สมยศ เชียงกางกุล
รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเอราวัณ จังหวัดเลย

3.ร้อยตำรวจเอก จีระศักดิ์ สิทธิสาร
รองสารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจภูธรเอราวัณ จังหวัดเลย

4.ร้อยตำรวจเอก ประยูร จงกรด
รองสารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจภูธรเอราวัณ จังหวัดเลย

 

ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดเลย โดยให้ขาดจากตำแหน่งและสังกัดเดิมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดเลยมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  ตุลาคม 2565 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สั่ง ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 พลตำรวจตรีสุรชัย สังขพัฒน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย

ด่วน! เด้ง 4 เสือ สภ.เอราวัณ เซ่นปม "ดาบตำรวจ" ก่อเหตุ "ชิงทอง"