GISTDA เผยภาพถ่ายดาวเทียมพื้นที่เสี่ยง "น้ำท่วม" 23 จังหวัด ประมาณ 1.82 ล้านไร่

GISTDA เผยภาพถ่ายดาวเทียมพื้นที่เสี่ยง "น้ำท่วม" 23 จังหวัด ประมาณ 1.82 ล้านไร่

GISTDA เปิดเผยข้อมูลภาพจากแผนที่แสดงสถานการณ์ "น้ำท่วม" ระบุ ข้อมูลจากดาวเทียม พบพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังรวม 23 จังหวัด 154 อำเภอ ประมาณ 1.82 ล้านไร่ นาข้าวได้รับผลกระทบ 6.19 แสนไร่

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) GISTDA เปิดเผยข้อมูลภาพจากแผนที่แสดงสถานการณ์ "น้ำท่วม" ระบุ ข้อมูลจากดาวเทียม พบพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังจากอิทธิพล "พายุโนรู" ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 65

GISTDA ใช้ข้อมูลสถิติน้ำท่วมจากดาวเทียมที่เคยเกิดขึ้นในอดีตมาวิเคราะห์ร่วมกับแนวพายุที่พาดผ่าน และการคาดการณ์ฝน พบว่าระหว่างวันที่ 29 – 30 กันยายน 2565 หลายพื้นที่รวม 23 จังหวัด 154 อำเภอ ตั้งแต่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปจนถึงภาคเหนือตอนล่าง (วงกลมสีน้ำเงินคือแนวพายุพาดผ่าน) รวมถึงพื้นที่ภาคกลาง มีความเสี่ยงจะเกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำท่วมขัง (สีม่วง) ประมาณ 1.82 ล้านไร่ โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำชี ลุ่มน้ำมูล ลุ่มน้ำปิง ลุ่มน้ำวัง ลุ่มน้ำยม ลุ่มน้ำน่าน ลุ่มน้ำป่าสัก ลุ่มเจ้าพระยา ลำน้ำสายรองต่างๆ ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ รวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำ ชุมชนที่อยู่อาศัย และเส้นทางคมนาคม

สำหรับพื้นที่นาข้าวคาดว่าจะได้รับผลกระทบประมาณ 6.19 แสนไร่

GISTDA เผยภาพถ่ายดาวเทียมพื้นที่เสี่ยง "น้ำท่วม" 23 จังหวัด ประมาณ 1.82 ล้านไร่