กทม. สั่งเข้ม 50 เขต เตรียมรับมือ “พายุโนรู”

กทม. สั่งเข้ม 50 เขต เตรียมรับมือ “พายุโนรู”

กทม. สั่งเข้ม 50 เขต เตรียมรับมือ “พายุโนรู” พร้อมมาตรการช่วยเหลือฉุกเฉิน เตรียมเครื่องสูบน้ำ จัดรถรับ - ส่ง ช่วยเหลือประชาชน หลัง "กรมอุตุนิยมวิทยา" ออกประกาศเตือนฉบับล่าสุด

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตามที่ "กรมอุตุนิยมวิทยา" ประกาศแจ้งเตือนพายุไต้ฝุ่น “โนรู” ฉบับที่ 14 ลงวันที่ 28 กันยายน 2565 โดยจะมีผลกระทบกับกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2565 เป็นต้นไป นั้น

ได้สั่งการสำนักการระบายน้ำ และสำนักงานเขต ทั้ง 50 เขต ดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไข และให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดังนี้

1. สำนักการระบายน้ำ

 • เร่งพร่องน้ำในคลองสายหลัก แก้มลิง water bank
 • จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องสูบน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และสนับสนุนเขตที่มีปัญหา
 • ประสานการไฟฟ้านครหลวง รถโมบายแก้ไขกรณีสถานีสูบน้ำ บ่อสูบน้ำ ไฟฟ้าดับ
 • ติดตามสถานการณ์กลุ่มฝนแจ้งเตือนประชาชน และสำนักงานเขต
 • ตรวจสอบงานก่อสร้างต่าง ๆ ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางน้ำ ป้องกันท่อระบายน้ำอุดตัน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

2. สำนักงานเขต

 • จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องสูบน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ให้กับประชาชน
 • ประสานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ หากจำเป็น เช่น สำนักการระบายน้ำ ทหาร เป็นต้น พร้อมติดตามสถานการณ์จากสำนักการระบายน้ำอย่างใกล้ชิด
 • จัดเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่จุดอ่อนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนได้ทันท่วงที
 • จัดเตรียมศูนย์อพยพในแต่ละสำนักงานเขต
 • รายงานน้ำท่วมให้สำนักการระบายน้ำทราบ
 • หากประชาชนไม่สามารถเดินทางเข้าออกบ้านได้ให้ดำเนินการช่วยหลือ หากเกินกำลังให้แจ้งสำนักเทศกิจช่วยดำเนินการ

นอกจากนี้ นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกของกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า ระหว่างวันที่ 28 ก.ย. - 1 ต.ค. 65 พื้นที่กรุงเทพมหานครอาจได้รับอิทธิพลจาก "พายุโนรู" ซึ่งเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางในวันที่ 28 ก.ย. 2565 จึงอาจมีฝนตกหนักมากบางแห่งกับมีลมแรง และอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน ตามพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งการกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

เตรียมพร้อมมาตรการช่วยเหลือประชาชน โดยจัดเตรียมกระสอบทราย 200,000 กระสอบ และสำรองเพิ่ม 2.5 ล้านกระสอบ เตรียมเครื่องสูบน้ำ จัดรถรับ - ส่งช่วยเหลือประชาชน จัดรถช่วยเหลือรถเสีย จัดเจ้าหน้าที่อำนวยการจราจร เตรียมอาหาร ยา และสิ่งของจำเป็นพร้อมทั้งเตรียมที่พักรองรับกรณีฉุกเฉิน

กทม. สั่งเข้ม 50 เขต เตรียมรับมือ “พายุโนรู”

สำนักงานเขต กทม. ทั้ง 50 เขตเตรียมพร้อม ดังนี้

- ฝ่ายโยธา เตรียมเครื่องสูบน้ำ เชื้อเพลิง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานขณะฝนตก จัดเวรเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ เฝ้าระวังจุดอ่อนและจุดเสี่ยงน้ำท่วม รายงานสถานการณ์น้ำท่วมขัง ระดับน้ำแต่ละจุดตลอด 24 ชม. ทั้งถนนสายหลักและรอง ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้พร้อมใช้งานเร่งสูบน้ำ ลดระดับน้ำ เตรียมกระสอบทรายให้เพียงพอ และระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุด

- ประสานสำนักการระบายน้ำ กรณีต้องการอุปกรณ์ขุดลอกคลอง ท่อระบายน้ำทุกจุด โดยเฉพาะบริเวณจุดอ่อนและจุดเสี่ยงน้ำท่วม หรือความช่วยเหลือเพิ่มเติม

- หลังฝนหยุดตก แก้ไขปัญหา เร่งสูบ ระบาย ผลักดันน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุด

- ฝ่ายเทศกิจ จัดรถรับ-ส่ง บริการประชาชน ประสานหน่วยทหารในพื้นที่ เตรียมรถสายตรวจ รถบรรทุก สำหรับช่วยเหลือประชาชน ร่วมอำนวยความสะดวกขณะฝนตก อำนวยความสะดวกด้านการจราจร ลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำท่วมขังทุกจุดในพื้นที่ รายงานผู้อำนวยการเขตและผู้บริหารทราบ

- ฝ่ายรักษาฯ เก็บขยะ กิ่งไม้ หน้าตะแกรง และเก็บกวาดต้นไม้ที่หักโค่น ช่วยเหลือรถเสีย กวาดไล่น้ำ บริเวณถนนที่มีน้ำท่วมขัง ตรวจสอบต้นไม้ล้มทับสายไฟ สายสื่อสาร ช่วยเหลือ สอดส่อง กรณีเกิดเหตุ หรือพบประชาชนหลังฝนหยุดตก

- ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ลงพื้นที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบ เร่งรัดเยียวยาช่วยเหลือ

โฆษก กทม. ย้ำว่า หากประชาชนพบปัญหาน้ำท่วมขัง แจ้งที่ ศูนย์ประสานงานน้ำท่วม โทร 02 248 5115 หรือแจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

กทม. สั่งเข้ม 50 เขต เตรียมรับมือ “พายุโนรู”