“แอร์พอร์ต เรล ลิงก์” ปรับเพิ่มความถี่เดินรถทั้งเช้า-เย็นทุก 9 นาที

“แอร์พอร์ต เรล ลิงก์” ปรับเพิ่มความถี่เดินรถทั้งเช้า-เย็นทุก 9 นาที

“แอร์พอร์ต เรล ลิงก์” ประกาศปรับความถี่ในการเดินรถใหม่ทั้งเช้าและเย็นทุก 9 นาที เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารในช่วงเวลาเร่งด่วน

บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด ผู้ดำเนินกิจการโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ซึ่งในปัจจุบันมีภารกิจให้การสนับสนุนการเดินรถไฟฟ้า  "แอร์พอร์ต เรล ลิงก์" ภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ประกาศปรับมาตรการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

โดยปรับความถี่ในการเดินรถทั้งเช้าและเย็น จากเดิมทุก 10 นาที เป็น 9 นาที เพื่อช่วยให้การเดินทางมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ลดความหนาแน่นของผู้โดยสารในช่วงเวลาเร่งด่วน รวมทั้งสามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มมากขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังได้มีการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการลูกค้า การปรับปรุงตัวสถานี ตลอดจนตัวรถไฟฟ้า โดยเริ่มทยอยปรับปรุงตู้บรรทุกสัมภาระให้เป็นตู้โดยสารเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสาร ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางมากขึ้น 

 

 

      

ตามความตั้งใจของบริษัทฯ ในการยกระดับคุณภาพและบริการ ตลอดจนการมอบประสบการณ์การเดินทางที่ดี และได้มาตรฐานสากลอีกด้วย