พล.ร.อ.วิเชษฐ การุณยวนิช อดีต ผบ.ทร.-รมช.มหาดไทย ถึงแก่อนิจกรรม

พล.ร.อ.วิเชษฐ การุณยวนิช อดีต ผบ.ทร.-รมช.มหาดไทย ถึงแก่อนิจกรรม

กำหนดสวดพระอภิธรรม พล.ร.อ.วิเชษฐ การุณยวนิช อดีต ผบ.ทร.-รมช.มหาดไทย ถึงแก่อนิจกรรม

กองทัพเรือ แจ้งข่าว พลเรือเอก วิเชษฐ การุณยวนิช อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) และ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (รมช.มท.) ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2565  
    
กำหนดการสวดพระอภิธรรม ณ ศาลา 1 ฌาปนสถานกองทัพเรือ วัดเครือวัลย์วรวิหาร
     -  ระหว่าง 19 - 21 กันยายน 2565    เวลา 18.00 น.  สวดพระอภิธรรม (พระพิธีธรรม)
     -  ระหว่าง 22 - 23 กันยายน 2565   เวลา 18.00 น. สวดพระอภิธรรม 
     กำหนดพระราชทานเพลิงศพ ในวันเสาร์ที่  24 กันยายน 2565  เวลา 13.00 น.  ณ ฌาปนสถานกองทัพเรือ วัดเครือวัลย์วรวิหาร