ชป. เร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลอ่าวไทย เตรียมรับมือฝนตกช่วง 18 - 24 ก.ย.นี้

ชป. เร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลอ่าวไทย เตรียมรับมือฝนตกช่วง 18 - 24 ก.ย.นี้

กรมชลประทาน พร่องลดระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา เร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลอ่าวไทย เตรียมรับมือฝนตกช่วง 18 - 24 ก.ย.นี้

เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 65 ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะโฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย ช่วงวันที่ 18 , 21 – 24 กันยายน 2565 นั้น คาดการณ์ว่า ปริมาณน้ำเหนือจากแม่น้ำปิง วัง ยม น่าน จะไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ก่อนไหลมาสมทบกับแม่น้ำสะเเกกรังและลำน้ำสาขา ลงสู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ในระยะนี้ได้เตรียมการพร่องลดระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยารองรับน้ำเหนือ กรมชลประทาน จึงมีความจำเป็นต้องปรับปริมาณน้ำไหลผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นเป็นอัตราประมาณ 1,990 ลบ.ม./วินาที ตั้งแต่เวลาประมาณ 17.00 น. ของวันนี้ (18 กันยายน 2565) หลังจากนั้นจะคงอัตราเดิมอย่างต่อเนื่อง 

กรมชลประทาน จะบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝนที่ตกลงมา และปริมาณน้ำที่ไหลลงมาจากพื้นที่ตอนบน เพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลอ่าวไทยให้เร็วที่สุด จึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด