"นิพนธ์" ควง "ดร.เอ้" ช่วยผู้สมัครสงขลา ชูนโยบายการศึกษาทันสมัย

นิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ควง ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หัวหน้าทีมการศึกษาทันสมัย ลงพื้นที่สงขลาเดินสายขอคะแนนช่วยผู้สมัครเขต 1 เขต 2 สงขลา ชูนโยบายการศึกษาทันสมัย ติงยกเลิกดอกเบี้ย และเบี้ยปรับกยศ. ส่อทำโครงการล้มคนไร้วินัย

เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 65 ณ โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่ จ.สงขลา ดร.เอ้ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หัวหน้าทีมการศึกษาทันสมัย พรรคประชาธิปัตย์ มาร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ เทคโนโลยีกับการพัฒนาเมือง "เมืองเปลี่ยน ประเทศเปลี่ยน" พร้อมด้วยนายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นายนิพัฒน์ อุดมอักษร ว่าที่ผู้สมัครสส.เขต 2 สงขลา พรรคประชาธิปัตย์

นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงนโยบายกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ล่าสุดสภาฯ มีมติแก้หนี้กยศ. ยกเลิกดอกเบี้ยและเบี้ยปรับนั้นทำให้คนกู้ขาดวินัยอาจจะทำให้กองทุนล่มได้ ซึ่งหากเห็นว่ากองทุนนี้ยังเป็นประโยชน์อยู่เราต้องแยกเรื่องกองทุนกยศ.ออกจากการเรียนฟรี
 

ขณะที่สาระสำคัญในการบรรยายของดร.เอ้ บางช่วงบางตอนกล่าวว่า “ต้องยอมรับว่าวันนี้โลกเรา รอบบ้านเรา เปลี่ยนไปเร็วมาก มีการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ ดังนั้น เมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงทางเศรษฐกิจของภาคใต้จะอยู่นิ่งเฉยไม่ได้ วันนี้เราจึงต้องสร้างคนรุ่นใหม่ ที่มีความทันสมัยที่จะต้องสามารถแข่งขันกับประเทศในภูมิภาคได้ ดังนั้นต้องทำให้ลูกหลานเรามีการศึกษาในระดับภูมิภาค ซึ่งที่จริงแล้วพรรคประชาธิปัตย์เห็นว่าเรื่องการพัฒนาคนสำคัญที่สุด”

ด้านว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต 2 นายนิพัฒน์ อุดมอักษร เปิดเผยถึงความพร้อมสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้าว่า ยืนยันว่าพร้อม 100% เพื่อเข้ามาช่วยพี่น้องและเศรษฐกิจหาดใหญ่เราเชิญดร.เอ้ ก็เพื่อให้ความรู้ในการปรับตัวปชช.ในพื้นที่ ล่าสุดตนได้เชิญ ดร.เอ้มาเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาเมืองหาดใหญ่ด้วย
 

นอกจากนี้นโยบายทันสมัยของพรรคประชาธิปัตย์จะสนับสนุนให้เรียนฟรีและวันนี้สงขลาจะเป็นเมืองต้นแบบของการศึกษาทันสมัยของประชาธิปัตย์ เพราะไม่มีอะไรดีเท่ากับให้การศึกษาแก่ลูกหลาน และสงขลาจะเป็นแบบอย่างของประเทศไทยด้วย คำว่า"ทันสมัย" นั่นคือสิ่งที่พรรคต้องนำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อลูกหลานทุกคน วันนี้พรรคจึงถือว่าอะไรในโลกที่ว่าดี ลูกหลานเราต้องได้เรียนรู้สิ่งนั้น ทุกอย่างเปลี่ยนได้ ทุกอย่างพัฒนาได้ มันอยู่ที่คน ดังนั้นในอนาคตลูกหลานเราสามารถเรียนได้หมด และพรรคจะส่งเสริมให้ลูกหลานทุกคนเรียนรู้ตลอดชีวิต