ชป. ชี้แจงอ่างเก็บน้ำ 9 แห่งโคราช น้ำเต็มแล้ว ไม่กระทบพื้นที่ด้านท้าย

ชป. ชี้แจงอ่างเก็บน้ำ 9 แห่งโคราช น้ำเต็มแล้ว ไม่กระทบพื้นที่ด้านท้าย

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีมีการแจ้งเตือน อ่างเก็บน้ำเกินความจุ 9 แห่ง พ่อเมืองโคราชเตือนประชาชนรับมือน้ำท่วมฉับพลัน นั้น

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 65 นายเกรียงไกร ภาคพิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นว่า สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ 9 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ตามที่ปรากฏในข่าว ณ วันที่ 13 กันยายน 2565 มีดังนี้ 

อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง อำเภอเมืองนครราชสีมา มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 6.84 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) หรือ 105 % ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯวันละ 0.263 ล้าน ลบ.ม. มีการระบายวันละ 0.088 ล้าน ลบ.ม. มีน้ำที่ไหลล้นออกจากทางระบายน้ำล้น แต่ไม่เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายอ่างฯ 

อ่างเก็บน้ำห้วยยาง อำเภอปักธงชัย มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 5.58 ล้าน ลบ.ม. เต็มความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯวันละ 0.054 ล้าน ลบ.ม. มีการระบายวันละ 0.106 ล้าน ลบ.ม. น้ำที่ไหลล้นออกจากทางระบายน้ำล้น ไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ด้านอ่างฯ

ชป. ชี้แจงอ่างเก็บน้ำ 9 แห่งโคราช น้ำเต็มแล้ว ไม่กระทบพื้นที่ด้านท้าย

อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเค็ม อำเภอบัวใหญ่ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 0.68 ล้าน ลบ.ม. เต็มความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯวันละ 0.065 ล้านลูกบาศก์เมตร มีการระบายวันละ 0.062 ล้าน ลบ.ม.  น้ำที่ไหลล้นออกจากทางระบายน้ำล้น ไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายอ่างฯ

อ่างเก็บน้ำห้วยยางพะไล อำเภอแก้งสนามนาง มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 14.28 ล้าน ลบ.ม. หรือ 107% ของความจุอ่างฯ มีการระบายวันละ 0.134 ล้านลูกบาศก์เมตร น้ำที่ไหลล้นออกจากทางระบายน้ำล้น ยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายอ่างฯ 

อ่างเก็บน้ำห้วยบง อำเภอชุมพวง มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 14.83 ล้าน ลบ.ม. เต็มความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯวันละ 0.843 ล้าน ลบ.ม. ระบายวันละ 0.914 ล้าน ลบ.ม. น้ำที่ไหลล้นออกจากทางระบายน้ำล้น ไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายอ่างฯ

อ่างเก็บน้ำห้วยสะกาด อำเภอพิมาย มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 3.73 ล้าน ลบ.ม. หรือ 104 % ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ วันละ 0.376 ล้าน ลบ.ม. ระบายวันละ 0.394 ล้าน ลบ.ม. น้ำที่ไหลล้นออกจากทางระบายน้ำล้น ไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายอ่างฯ 

ชป. ชี้แจงอ่างเก็บน้ำ 9 แห่งโคราช น้ำเต็มแล้ว ไม่กระทบพื้นที่ด้านท้าย
 

อ่างเก็บน้ำลำฉมวก อำเภอห้วยแถลง มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 27.84 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 118 % ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯวันละ 2.229 ล้าน ลบ.ม. ระบายวันละ 1.735 ล้านลบ.ม. น้ำที่ไหลล้นออกจากทางระบายน้ำล้น ไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายอ่างฯ 

อ่างเก็บน้ำลำเชียงสา อำเภอวังน้ำเขียว มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 7.55 ล้าน เต็มความจุอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างวันละ 0.280 ล้าน ลบ.ม. ระบายวันละ 0.277 ล้าน ลบ.ม. น้ำที่ไหลล้นออกจากทางระบายน้ำล้น ไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายอ่างฯ

อ่างเก็บน้ำบ้านสันกำแพง อำเภอวังน้ำเขียว ปริมาณน้ำในอ่างฯ 6.54 ล้าน  เต็มความจุอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างวันละ 0.541 ล้าน ลบ.ม. ระบายวันละ 0.661 ล้าน ลบ.ม. น้ำที่ไหลล้นออกจากทางระบายน้ำล้น ไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายอ่างฯ 

ชป. ชี้แจงอ่างเก็บน้ำ 9 แห่งโคราช น้ำเต็มแล้ว ไม่กระทบพื้นที่ด้านท้าย

ทั้งนี้ สำนักงานชลประทานที่ 8 ได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ด้วยการกำชับเจ้าหน้าที่ให้เฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบอาคารชลประทานให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และอ่างเก็บน้ำขนาดกลางให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุม พร้อมทั้งปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ และปฏิบัติตาม 13 มาตรการ รับมือฤดูฝนปี 2565 ของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ(กอนช.) อย่างเคร่งครัด ตลอดจนทำการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ถึงสถานการณ์น้ำและแนวทางในการบริหารจัดการน้ำให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง  รวมทั้ง เตรียมเครื่องจักร เครื่องมือต่างๆ ไว้ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที

ชป. ชี้แจงอ่างเก็บน้ำ 9 แห่งโคราช น้ำเต็มแล้ว ไม่กระทบพื้นที่ด้านท้าย