"น้ำท่วมรังสิต" เทศบาลจัดสถานที่พักพิง-ที่จอดรถ บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

"น้ำท่วมรังสิต" เทศบาลจัดสถานที่พักพิง-ที่จอดรถ บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

สถานการณ์ "น้ำท่วมรังสิต" ล่าสุด เทศบาลจัดเตรียมสถานที่พักพิง 5 แห่ง และที่จอดรถ 3 จุด บรรเทาความเดือดร้อนและป้องกันความเสียหายของพี่น้องประชาชน

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 เทศบาลรังสิต รายงานสถานการณ์ระดับน้ำ ในเขตพื้นที่เทศบาลนครรังสิต ข้อมูล ณ เวลา 15.35 น. ระดับน้ำคลองรังสิตประยูรศักดิ์ เขื่อนสะพานแดง ระดับน้ำ : 1.85 เมตร (ธงแดง) สภาวะระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเสี่ยงอันตรายสูงสุด ให้อาศัยอยู่ในสถานที่ปลอดภัย ประชาชนสามารถดูค่าระดับน้ำแบบ Real Time ได้ที่ http://rangsit.org/waterlevel/

"น้ำท่วมรังสิต" เทศบาลจัดสถานที่พักพิง-ที่จอดรถ บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

ทั้งนี้ ทางเทศบาลรังสิต ยังได้จัดเตรียมสถานศึกษาเป็นศูนย์พักพิงสถานการณ์น้ำท่วม จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนดวงกมล, โรงเรียนประถมศึกษานครรังสิต, โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์, โรงเรียนมัธยมนครรังสิต และโรงเรียนเพียรปัญญา

"น้ำท่วมรังสิต" เทศบาลจัดสถานที่พักพิง-ที่จอดรถ บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

นอกจากนี้ เพื่อป้องกันความเสียหายจากน้ำท่วม เทศบาลเตรียมสถานที่จอดรถ 3 จุด ดังนี้
     1. โดมซอยรังสิต-นครนายก 30 (ซอยโรงสี)
     2. อาคาร 100 ปี เมืองธัญญูบูรี คลอง 2 ธัญบุรี
     3. ทางขึ้นโทลเวย์

"น้ำท่วมรังสิต" เทศบาลจัดสถานที่พักพิง-ที่จอดรถ บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน