เปิดแฟ้ม ครม. 7 ก.ย. เตรียมเคาะเยียวยา ม.33 อีก 1 เดือน พื้นที่ 13 จังหวัดแดงเข้ม

เปิดแฟ้ม ครม. 7 ก.ย.  เตรียมเคาะเยียวยา ม.33 อีก 1 เดือน พื้นที่ 13 จังหวัดแดงเข้ม

เปิดแฟ้ม ครม. 6 ก.ย.64 กระทรวงแรงงานชงของบเยียวยามาตรา 33 ประกันสังคมต่ออีก 1 เดือน ช่วงล็อคดาวน์ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม ได้รับอีก 2500 เฉพาะ 9 กลุ่มอาชีพ กระทรวงศึกษาธิการเสนอ การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลในส่วนของเงินสมทบครูเอกชน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (6 ก.ย.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมครม.แบบเต็มคณะ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล โดยเป็นการประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลครั้งแรกในรอบเวลากว่า 3 เดือน หลังจากการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิดระลอกล่าสุด 
 

สำหรับวาระการประชุมที่น่าสนใจได้แก่ กระทรวงแรงงาน เสนอขออนุมัติกรอบวงเงินให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 อีก 1 เดือน คนละ 2,500 บาท ในเดือน ส.ค. 13 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มตามประกาศ ศบค.ได้แก่พื้นที่ กทม.ปริมณฑล และ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

อ่านข่าว-โควิด 19 ติดเชื้อวันนี้ ชลบุรียอด 718 ราย เสียชีวิต 7 ศพ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)เสนอ การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภายใต้กรอบความร่วมมือ สมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย


กระทรวงการคลังเสนอ ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 


กระทรวงศึกษาธิการเสนอ การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลในส่วนของเงินสมทบเป็นเงินเดือนครูสำหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา

กระทรวงทรัพยากรฯ เสนอ การเพิ่มเงินอุดหนุนเงินสมทบเพื่อดำเนินงานของคณะกรรมการประสานงานเกี่ยวกับสำรวจทรัพยากรธรณีใน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ (Coordinating Committee for Geoscience Programmes in East and Soytheast Asia : CCOP)

กระทรวงคมนาคม เสนอร่างพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ... ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง รองนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล (คค.)

 

วาระเพื่อทราบ ที่น่าสนใจเช่น กระทรวงการต่างประเทศเสนอผลการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-คงคา ครั้งที่ 11

กระทรวงพาณิชย์เสนอ ผลการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้าและกลไกสนับสนุน อื่นๆเพื่ออ านวยความร่วมมือหลังจากเสร็จสิ้นการทบทวนนโยบายการค้าระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่ง ราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการค้าระหว่างประเทศแห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ

กระทรวงการคลังรายงานภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2564

สรุปรายงานการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 4

สภาพัฒน์เสนอผลการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเปคด้านการปฏิรูปโครงสร้าง (APEC Strutural Reform Ministerial Meeting : SRMM ครั้งที่ 3 ผ่านระบบการประชุม


กระทรวงการคลังเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ...

 

กระทรวงพัฒนาสังคมเสนอผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการให้ความช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่ง (กลุ่มคนไร้บ้าน)

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) พ.ศ...

ศาลปกครองเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนพยานบุคคลและพยานผู้เชี่ยวชาญของศาลปกครอง พ.ศ...

และกระทรวงการคลังเสนอรายงานกิจการประจำปี งบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563