'สาธิต' ดันสาธารณสุข 'อีอีซี' เพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลเป็นศูนย์การแพทย์ทันสมัย

'สาธิต' ดันสาธารณสุข 'อีอีซี' เพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลเป็นศูนย์การแพทย์ทันสมัย

"สาธิต" ฉายภาพสาธารณสุขในอีอีซี เล็งสร้างสาธารณสุขทันสมัย ต่อยอดการพัฒนาโรงพยาบาลในท้องถิ่นเป็นศูนย์การแพทย์ครบวงจร เล็งเสนอพีพีพีโรงพยาบาลในพื้นที่เพิ่ม ลดภาระการลงทุนภาครัฐ มั่นใจแผนฉีดวัคซีนได้ตามเป้า

นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวในงานสัมมนาออนไลน์ “EEC Future : ขับเคลื่อนอีอีซี..ฟื้นเศรษฐกิจไทย” จัดโดย "กรุงเทพธุรกิจ" วันนี้ (5 ก.ย.) ว่าเป้าหมายการพัฒนาระบบสาธารณสุขในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ในปี 2565 ได้วางเป้าหมายที่สำคัญไว้ 3 ประการ ได้แก่ โรงพยาบาลในพื้นที่สามารถรับการรักษาพยาบาลได้โดยไม่แออัด  มีหน่วยบริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพ  ประชาชนที่อยู่ทุกระบบการรักษาสามารถที่จะเข้าสู่การรักษาพยาบาลได้อย่างทั่วถึและรวดเร็ว 

โดยในการดำเนินการดังกล่าวนั้นได้วางเป้าหมายที่จะยกระดับโรงพยาบาลในพื้นที่อีอีซี หลายแห่งให้มีศักยภาพทัดเทียมศูนย์แพทย์เฉพาะทางใน กทม. หรือการเพิ่มจำนวนเตียงที่จะรักษาพยาบาลให้เพิ่มมากขึ้นโดยใช้แนวทางการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ซึ่งจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอีอีซีเร็วๆนี้ โดยโรงพยาบาลที่จะนำร่องในการขยายเตียงผู้ป่วยในรูปแบบนี้คือ ร.พ.ปลวกแเดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 

นอกจากนั้นในพื้นที่อีอีซียังมีโรงพยาบาล และศูนย์การแพทย์อีกหลายแห่งที่จะส่งเสริมการวิจัย และพัฒนา การสนับสนุนทางวิชาการให้สามารถที่จะรองรับการพัฒนาการวิจัยทางการแพทย์ การสร้างความรู้ที่จะรับมือกับโรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ โดยสามารถนำเทคโนโลยีข้อมูล และระบบดิจิทัลต่างๆมาใช้ เช่น ในพื้นที่เขตนวัตกรรมอีอีซี (EECi) มีศูนย์วิจัยวังจันทร์ของกลุ่ม ปตท. ที่มีศักยภาพและความพร้อม ในการรักษาผู้ป่วยเพิ่มเติม เช่น ระบบของบล็อกเชน โดยใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่

นายสาธิต กล่าด้วยว่าในการนำเข้าวัคซีนโควิด-19 และแผนการนำเข้าวัคซีนมายังประเทศไทยในปีนี้จะได้ตามเป้าหมาย 120 ล้านโดส รวมกับที่ภาคเอกชนจะนำเข้าวัคซีนทางเลือกบางส่วนจะได้มากถึง 140 ล้านโดส ซึ่งวัคซีนที่นำเข้ามาที่เป็นเป้าหมายในการฉีดให้ได้ 70% ของประชากร หรือประชากรประมาณ 50 ล้านคนตามเป้าหมาย โดยหากเป็นในภาพนี้และไม่มีการกลายพันธุ์ของโควิดจนมีการระบาดระลอกใหม่ในปี 2565 จะเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวได้ 

โดยได้เสนอที่ประชุมเศรษฐกิจสาธารณสุขแล้วว่าขอให้เปิดพื้นที่แซนด์บ็อกในพื้นที่ตะวันออก คือ อีอีซี จะมีการเปิดท่องเที่ยวในพื้นที่นี้ก่อน โดยจะเสนอให้ ครม.พิจารณาในเร็วๆนี้ โดยระยะแรกจะเป็นการ เปิดเที่ยวในพื้นที่เกาะเช่นเกาะล้าน เกาะช้าง ก่อนที่พื้นที่อื่น