‘ในหลวง’ พระราชทานอาหารทรงปรุง แก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ. มวกเหล็ก จ.สระบุรี

‘ในหลวง’ พระราชทานอาหารทรงปรุง แก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ. มวกเหล็ก จ.สระบุรี

“ในหลวง” พระราชทานอาหารทรงปรุงเองด้วยพระองค์เองและเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลมวกเหล็ก จ.สระบุรี

163090754641

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.อ.สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ เป็นผู้อัญเชิญอาหารพระราชทาน ซึ่งทรงปรุงด้วยพระองค์เอง และเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2564 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วย ซึ่งอาหารพระราชทาน ทรงเน้นสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 

163090755827

เมนูพระราชทาน ได้แก่ แกงเขียวหวานหมูมะเขือต่างๆ และปลาสลิดทอดกรอบ โดยมี แพทย์หญิงศิรดา ภูริวัฒนพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมวกเหล็ก จ.สระบุรี เป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมทีมผู้บริหาร ทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ยังความปลื้มปีติ แก่บุคลากรทางการแพทย์ ต่างล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

163090754114

163090754179