กกต.พร้อมจัดเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.-หารือ มท.แล้ว รอ ครม.เคาะวัน

กกต.พร้อมจัดเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.-หารือ มท.แล้ว รอ ครม.เคาะวัน

“กกต.” พร้อมจัด “เลือกตั้ง” ผู้ว่าฯ กทม.-อบต.-เมืองพัทยา ออกกฎหมาย-ระเบียบครบถ้วนแล้ว หารือ “มท.” เรียบร้อย รอ “ครม.” เคาะวัน

เมื่อวันที่ 6 .. 2564 ...จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยถึงกรณีกระทรวงมหาดไทย จะนำเสนอเรื่องแก่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 7 .. 2564 พิจารณาเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 ประเภท ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบล , กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ว่า ที่ผ่านมามีการหารือกับกระทรวงมหาดไทยมาโดยตลอด เนื่องจากการเลือกตั้งท้องถิ่น หน่วยงานหลักที่ดำเนินการ และใช้จ่ายงบประมาณคือกระทรวงมหาดไทย ส่วน กกต. มีหน้าที่กำกับดูแล และออกกฎหมาย รวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดย กกต. ดำเนินการไปเรียบร้อยหมดแล้ว

...จรุงวิทย์ กล่าวว่า ขณะนี้ฝ่าย กกต. พร้อมสำหรับจัดเลือกตั้งท้องถิ่นทุกประเภท และเคยหารือกับกระทรวงมหาดไทยมาแล้ว ส่วนจะเคาะวันเลือกตั้งเป็นวันไหนบ้าง คงต้องรอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณา ตาม พ...การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 142 โดยในวันที่ 7 .. 2564 ตนจะเข้าไปชี้แจงและร่วมประชุมกับคณะรัฐมนตรีด้วย