'โควิด 19 ติดเชื้อ' วันนี้ ชลบุรียอด 703 ราย เช็ค 8 คลัสเตอร์โรงงาน

'โควิด 19 ติดเชื้อ' วันนี้ ชลบุรียอด 703 ราย เช็ค 8 คลัสเตอร์โรงงาน

ตรวจสอบ "โควิด 19 ติดเชื้อ" วันนี้ ชลบุรียอด 703 ราย เช็ค 8 คลัสเตอร์โรงงาน

วันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่ จังหวัดชลบุรีพบจำนวน 703 ราย เสียชีวิต 4 ราย รายละเอียดดังนี้

1. บริษัท ไทย เฟาน์เทิน ออฟไลฟ์ จำกัด อำเภอศรีราชา 20 ราย
(ค้นหาเชิงรุกโครงการ Factory Sandbox ซึ่งอาจจะเป็นซากเชื้อแล้วส่วนหนึ่ง)
2. แคมป์ก่อสร้าง บริษัท โหลงไท่อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อำเภอบางละมุง Bubble and Seal (EXIT PLAN) 9 ราย
3. บริษัท สินโสธรคอนเน็คท์ จำกัด อำเภอบางละมุง Bubble and Seal (EXIT PLAN) 6 ราย
4. บริษัท ธาดา เมทัล พาร์ส จำกัด อำเภอบ้านบึง Bubble and Seal (EXIT PLAN) 4 ราย
5. Cluster แคมป์ผู้ใหญ่ ม.9 หนองตาอุ่น อำเภอบางละมุง 9 ราย สะสม 9 ราย
6. Cluster บริษัท ไอทีพี (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอพนัสนิคม 5 ราย สะสม 9 ราย
7. Cluster บริษัท อิตาเลียนไทย อำเภอศรีราชา 4 ราย สะสม 91 ราย
8. Cluster บริษัท แอคูชเน็ทฟุตจอย (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอศรีราชา 4 ราย สะสม 151 ราย

9. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 18 ราย
10 บุคลากรทางการแพทย์ 2 ราย
11. สถานประกอบการในจังหวัดระยองหลายแห่ง 30 ราย
12. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
12.1 ในครอบครัว 206 ราย
12.2 จากสถานที่ทำงาน 116 ราย
12.3 บุคคลใกล้ชิด 27 ราย
12.4 ร่วมวงสังสรรค์ 2 ราย
13. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 74 ราย
14. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 167 ราย

วันนี้ได้รับรายงานการค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมดจำนวน 928 ราย, ค้นหาเชิงรุกเบื้องต้น จำนวน 394 ราย, และอยู่ระหว่างการรอรับรายงานการค้นหาเชิงรุกเพิ่มเติม

อ่านข่าว-ด่วน! ยอด 'โควิด-19' วันนี้ พบติดเชื้อเพิ่ม 13,988 ราย เสียชีวิต 187 ราย ไม่รวม ATK อีก 2,404 ราย
การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ เริ่มจากแหล่งสถานบันเทิง สู่ครอบครัว มาสู่เพื่อนร่วมงาน มาสู่ชุมชนที่พักอาศัยพนักงาน แรงงาน ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงมาจากการทานข้าวร่วมกัน หรือมีกิจกรรมใกล้ชิด สังสรรค์แม้จะเป็นเพียงกลุ่มเล็ก 2-3 คนในเพื่อนสนิท


ขณะนี้มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ในสถานประกอบการ 65 แห่ง และตลาด 5 แห่ง แคมป์คนงานก่อสร้าง 10 แห่ง และชุมชน 4 แห่ง

ขอความร่วมมือ ตลาด ดังนี้
1. ผู้ค้าหรือลูกจ้าง ไม่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ค้าหรือลูกจ้างร้านอื่น ๆ ไม่ทานอาหารใกล้ชิดด้วย
2. ไม่สังสรรค์
3. ป่วยต้องหยุด
4. ทำความสะอาดห้องน้ำสม่ำเสมอ โดยเฉพาะจุดสัมผัสร่วม หลังออกจากห้องน้ำต้องล้างมือทุกครั้ง ไม่ใช้มือจับหน้าโดยไม่ล้างมือ
5. ใส่แมสก์ตลอดเวลา
6. เมื่อมีผู้ติดเชื้อในตลาด หากมีการตรวจเชิงรุก ขอให้รับการตรวจเชิงรุกทุกคน
7. เมื่อมีการปิดตลาด ขอความร่วมมือผู้สัมผัส หรือมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อให้หยุดอยู่บ้าน
8. ไม่รับแรงงานต่างด้าวจากพื้นที่เสี่ยง

และขอความร่วมมือใน สถานประกอบ มาตรการดังนี้
1. ไม่สังสรรค์ ไม่ตั้งวงดื่มเหล้า
2. อาหารต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วย
3. ป่วยต้องหยุด
4. จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้วมือ เซ็นชื่อแล้วต้องล้างมือทันที
5. เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ อยู่ห่างๆกัน

สถานที่พักพนักงานสถานประกอบการ อาจจะเป็นที่หอพักที่สถานประกอบการหาให้ หรือหอพักที่ไปเช่าอยู่เอง ซึ่งเป็นที่อยู่ของพนักงานหลายๆบริษัทอยู่ปะปนกัน ซึ่งจะเป็นแหล่งกระจายเชื้อข้ามบริษัท เมื่อเริ่มมีกระระบาดในบริษัท ขอความร่วมมือพนักงานบริษัทเคร่งครัดในมาตรการส่วนบุคคล อยู่ห่างกัน ไม่ข้ามไปคุยกันกับห้องพักห้องอื่น ไม่ทานข้าวร่วมกัน ไม่สังสรรค์ อสม. เจ้าหน้าที่ ประชาชน ช่วยกันสอดส่อง


163088905192


ขณะนี้มีการระบาดในวงกว้างใน กทม. ปริมณฑล อาจมีผู้ติดเชื้อเดินทางเข้าชลบุรี รวมทั้งมีผู้ติดเชื้อในชลบุรี อาจยังไม่ทราบว่าตนเองติดเชื้อปะปนอยู่ในสังคม โดยที่เราไม่ทราบ จึงขอให้เคร่งครัดในมาตรการอย่างยิ่งยวด โดยเฉพาะสุขอนามัยส่วนบุคคล เชื้อเข้าทางจมูกปากตา ต้องไม่จับหน้าโดยไม่ล้างมืออย่างเด็ดขาด สวมแมสก์ตลอดเวลา


สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่เชื้อ แม้การตรวจครั้งแรกจะไม่พบเชื้อ แต่มีหลายๆ รายตรวจพบเชื้อในครั้งที่ 2 ระหว่างการกักตัว 14 วัน

จังหวัดชลบุรีจะยังคงดำเนินการค้นหาผู้สัมผัส และค้นหาเชิงรุกอย่างเข้มข้น เพื่อนำมาตรวจหาเชื้อโควิด-19 และนำมารักษาไม่ให้แพร่ระบาดต่อไป