'ไพบูลย์'มั่นใจโหวต'แก้รธน.' วาระ3ผ่านฉลุยก่อนนำทูลเกล้าฯ หากไร้คนยื่นตีความ

'ไพบูลย์'มั่นใจโหวต'แก้รธน.' วาระ3ผ่านฉลุยก่อนนำทูลเกล้าฯ หากไร้คนยื่นตีความ

“ไพบูลย์” มั่นใจ โหวต ร่างแก้ไขรธน.วาระ 3 10 ก.ย. นี้ ผ่านฉลุย ได้เสียงตามรัฐธรรมนูญ กำหนด "ฝ่ายค้าน" ไม่น้อยกว่า 45 คน ส.ว. 84 คน หาไม่มีการยื่นศาลตีความ ต้องนำขึ้นทูลเกล้าฯ ภายใน 20 วัน

นายไพบูลย์ นิติตะวัน  ..บัญชีรายชื่อ  พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่...) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และมาตรา91) กล่าวถึงกรณีที่นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ได้นัดประชุมร่วมกันของรัฐสภา ในวันที่10 ..นี้ เวลา 09.00 . เพื่อพิจารณาการลงมติในวาระที่สาม ว่า มั่นใจว่าผลการลงมติวาระสาม ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐธรรมนูญระบุเอาไว้  มาตรา 256 ที่ระบุว่า ต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการที่จะให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญมากกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน ..  .. เท่าที่มีอยู่ 

รวมถึงมีเสียง ..ฝ่ายค้านไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 คือจำนวน 45 คน และมีส..ให้ความเห็นชอบ ไม่น้อยกว่า 1ใน3 คือ 84 คนด้วย

นายไพบูลย์ กล่าวต่อว่า สำหรับขั้นตอนต่อไป ถ้าร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติมผ่านวาระสามแล้ว ให้นายกรัฐมนตรี รอไว้ 5 วัน ถ้าหากไม่มีสมาชิกรัฐสภายื่นศาลรัฐธรรมนูญ ก็ให้นำร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม ภายใน 20 วันต่อไป