อัพเดท 'โควิดวันนี้' 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 3,835 จับตาสมุทรปราการ ราชบุรี

อัพเดท 'โควิดวันนี้' 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 3,835 จับตาสมุทรปราการ ราชบุรี

เกาะติดเช็คอัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 3,835 จับตาสมุทรปราการ ราชบุรี นนทบุรี

อัพเดทต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์ โควิดติดเชื้อวันนี้ เกาะติดความคืบหน้า จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ตรวจสอบอัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 สูงสุด 


จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันที่ 4 กันยายน 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับแรก 1 กรุงเทพมหานคร 3,835 ราย
2 สมุทรปราการ 1,570 ราย
3 ชลบุรี 955 ราย
4 สมุทรสาคร 895 ราย
5 ราชบุรี 502 ราย
6 นนทบุรี 468 ราย
7 ระยอง 446 ราย
8 นราธิวาส 341 ราย
9 นครปฐม 340 ราย
10 นครราชสีมา 296 ราย
163073242521

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. ยังคงอันดับที่ 1 ติดเชื้อสูงสุดระดับประเทศ จับตาสมุทรปราการ ยอดยังสูง ตามด้วย ชลบุรี สมุทรสาคร ราชบุรี นนทบุรี นครปฐม นครราชสีมา ติดเชื้อเพิ่ม ขณะที่ ระยองและ นราธิวาส

อันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด
ในประเทศรายใหม่สูงสุด
แหล่งข้อมูล : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 ณ เวลา 01:00 น.
163073229393


วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 เวลา 12.00 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
ผู้ป่วยรายใหม่ 15,942 ราย
หายป่วยแล้ว 1,069,891 ราย
ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,236,219 ราย
เสียชีวิตสะสม 12,537 ราย
--
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
หายป่วยแล้ว 1,097,317 ราย
ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,265,082 ราย
เสียชีวิตสะสม 12,631 ราย
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 3 กันยายน 2564
มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 35,218,164 โดส
--
วันที่ 3 กันยายน 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 375,914 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 546,043 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 3,670 ราย


163073459747

รายละเอียดผู้เสียชีวิตของประเทศไทย
วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 จำนวน 257 ราย
แหล่งข้อมูล : กระทรวงสาธารณสุข


163073220757

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก
วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.
ยอดผู้ติดเชื้อรวม 220,616,345 ราย
อาการรุนแรง 105,935 ราย
รักษาหายแล้ว 197,109,770 ราย
เสียชีวิต 4,566,961 ราย

อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 40,703,674 ราย
2. อินเดีย จำนวน 32,944,691 ราย
3. บราซิล จำนวน 20,856,060 ราย
4. รัสเซีย จำนวน 6,975,174 ราย
5. สหราชอาณาจักร


163073564298


163073563249

163073561499


163073553664


163073556919

163073545881
163073236784

ข้อมูลผู้ติดเชื้อระลอกใหม่ในประเทศตามพื้นที่
วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564163073501825


163073500325163073499066