ซักฟอกฉลุย 'ประยุทธ์' รอด! สภาฯไว้วางใจ 'เฉลิมชัย' นำโด่ง-'สุชาติ' รั้งบ๊วย

 ซักฟอกฉลุย 'ประยุทธ์' รอด! สภาฯไว้วางใจ 'เฉลิมชัย' นำโด่ง-'สุชาติ' รั้งบ๊วย

ซักฟอกฉลุย "ประยุทธ์" รอด! สภาฯไว้วางใจ "เฉลิมชัย" คะแนนไว้วางใจนำโด่ง-"สุชาติ" ต่ำสุด ส่วนนายกฯ ครองแชมป์"ไม่ไว้วางใจ" มากสุด -"ศักดิ์สยาม" ไม่ไว้วางใจน้อยสุด

การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อทำการลงมติในญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคลของพรรคร่วมฝ่ายค้าน โดยนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานที่ประชุมได้แจ้งถึงวิธีการลงคะแนนให้สมาชิกทราบว่าจะเป็นรูปแบบการกดบัตรลงคะแนน สมาชิกที่มีอยู่ 482 ลงมติดังนี้ 

1.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม  

ไว้วางใจ 264 เสียง ไม่ไว้วางใจ 208  เสียง งดออกเสียง 3เสียง 

2.นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข

ไว้วางใจ 269 เสียง ไม่ไว้วางใจ 196  เสียง งดออกเสียง11 เสียง 

3.นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน 

ไว้วางใจ263 เสียง ไม่ไว้วางใจ 201 เสียง งดออกเสียง10 เสียง  ไม่ลงคะแนน1

163073182128

4.นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม 

ไว้วางใจ 269 เสียง ไม่ไว้วางใจ195  เสียง งดออกเสียง10 เสียง ไม่ลงคแนน1เสียง

5.นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์

ไว้วางใจ 270 เสียง ไม่ไว้วางใจ 199 เสียง งดออกเสียง8 เสียง ไม่ลงคะแนน1เสียง

6.นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม    

ไว้วางใจ 267 เสียง ไม่ไว้วางใจ 202 เสียง งดออกเสียง9 เสียง 

163073184381

ผลปรากฎว่า ถือว่า ทั้ง6คนได้รับเสียงไว้วางใจเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกที่มีอยู่ คือ242 จากจำนวน482เสียง

โดยจากผลคะแนนพบว่า นายเฉลิมชัยได้รับคะแนน "ไว้วางใจมาก" ที่สุด ขณะที่ นายสุชาติได้รับคะแนน "ไว้วางใจ"น้อยที่สุด

ส่วนพล.อ.ประยุทธ์ ได้รับคะแนน "ไม่ไว้วางใจ" มากที่สุด ขณะที่นายศักดิ์สยามได้รับคะแนน "ไม่ไว้วางใจ" น้อยที่สุด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างการลงคะแนนมีส.ส.ที่ไม่แสดงตนเพื่อลงมติให้รัฐมนตรีบางคนอีกด้วย

163073361194