‘ในหลวง’ พระราชทานอาหารแก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จันทรุเบกษาและรพ.กำแพงแสน

‘ในหลวง’ พระราชทานอาหารแก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จันทรุเบกษาและรพ.กำแพงแสน

“ในหลวง” ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญอาหารพระราชทานแก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ และรพ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

163066416546

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ ที่เสียสละกำลังกาย และอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายศิริ ปะทะขีนัง ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ เป็นผู้อัญเชิญอาหารให้กับโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ และโรงพยาบาลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 ซึ่งอาหารพระราชทาน ทรงเน้นสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 

163066416521

163066416495

163066416498

เมนูพระราชทาน ได้แก่ คั่วกลิ้งหมูสับกระชายขาว และไข่ลูกเขย โดยมี พลอากาศตรี ไพรวัลย์ พัชรธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ และนายแพทย์ สมชาย เจนลาภวัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงแสน เป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมทีมผู้บริหาร ทีมแพทย์พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลฯ เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ยังความปลื้มปีติ แก่บุคลากรทางการแพทย์ ต่างล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

163066432592