อัพเดท 'โควิดวันนี้' 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 3,322 จับตาสมุทรปราการ อยุธยา

เกาะติดเช็คอัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 3,322 จับตาสมุทรปราการ อยุธยา นราธิวาส

อัพเดทต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์ โควิดติดเชื้อวันนี้ เกาะติดความคืบหน้า จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ตรวจสอบอัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 สูงสุด 

จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันที่ 2 กันยายน 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับแรก 
1 กรุงเทพมหานคร 3322 ราย
2 สมุทรปราการ 1220 ราย
3 ชลบุรี 881 ราย
4 สมุทรสาคร 733 ราย
5 พระนครศรีอยุธยา 494 ราย
6 นราธิวาส 428 ราย
7 ราชบุรี 349 ราย
8 นครปฐม 341 ราย
9 ระยอง 340 ราย
10 สระบุรี 310 ราย
163056125145ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. ยังคงเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ ยอดติดเชื้อสูงสุด ตามด้วย สมุทรปราการ ชลบุรี สมุทรสาคร ซึ่งน่าห่วงพระนครศรีอยุธยา นราธิวาส ยอดเพิ่มขึ้น ขณะที่ ราชบุรี นครปฐม ระยอง และสระบุรี น่าจับตายิ่ง163056242621

รายละเอียดผู้เสียชีวิตของประเทศไทย
วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 จำนวน 262 ราย
แหล่งข้อมูล : กระทรวงสาธารณสุข163056220283


วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 12.00 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
ผู้ป่วยรายใหม่ 14,956 ราย
หายป่วยแล้ว 1,031,278 ราย
ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,205,624 ราย
เสียชีวิตสะสม 12,009 ราย
--
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
หายป่วยแล้ว 1,058,704 ราย
ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,234,487 ราย
เสียชีวิตสะสม 12,103 ราย
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 กันยายน 2564
มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 33,427,463 โดส
--
วันที่ 1 กันยายน 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 352,434 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 471,945 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 3,083 ราย
163056141524


สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก
วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.
ยอดผู้ติดเชื้อรวม 219,265,651 ราย
อาการรุนแรง 105,789 ราย
รักษาหายแล้ว 196,041,211 ราย
เสียชีวิต 4,545,159 ราย

อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 40,330,712 ราย
2. อินเดีย จำนวน 32,856,863 ราย
3. บราซิล จำนวน 20,804,215 ราย
4. รัสเซีย จำนวน 6,937,333 ราย
5. สหราชอาณาจักร จำนวน 6,825,074 ราย
ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 29 จำนวน 1,234,487 ราย163056260570


163056259154


163056257769

163056131738


ข้อมูลผู้ติดเชื้อระลอกใหม่ในประเทศตามพื้นที่
วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564163056177545


163056176436


163056175499


163056174149163056211634


จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 1 ก.ย. 2564)
รวม 33,427,463 โดส ใน 77 จังหวัด
ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 1 กันยายน 2564
ยอดฉีดทั่วประเทศ 827,462 โดส
เข็มที่ 1 : 352,434 ราย
เข็มที่ 2 : 471,945 ราย
เข็มที่ 3 : 3,083 ราย
--
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 24,147,532 ราย
(จำนวนผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด)
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 8,684,695 ราย
(จำนวนผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์)
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 595,236 ราย