‘ในหลวง’ โปรดเกล้าฯ ให้เชิญอาหารพระราชทานแก่ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

‘ในหลวง’ โปรดเกล้าฯ ให้เชิญอาหารพระราชทานแก่ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

“ในหลวง” โปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 เป็นผู้อัญเชิญอาหารพระราชทานให้แก่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์

163055370516

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ ที่เสียสละกำลังกายและอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 เป็นผู้เชิญอาหารให้กับทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งอาหารพระราชทาน ทรงเน้นสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 

163055370444

163055370558

เมนูพระราชทาน เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 ได้แก่ ข้าวเหนียว ไก่ทอดงากรอบ และแจ่ว โดยมี นายแพทย์วัฒน์ชัย มิ่งบรรเจิดสุข รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมทีมผู้บริหาร ทีมแพทย์พยาบาล และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ยังความปลื้มปีติ แก่บุคลากรทางการแพทย์ ต่างล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

163055370592