‘เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี’ พระราชทานดอกไม้และสิ่งของแก่สายสุนีย์ เจ้าของเหรียญทองแดง พาราลิมปิกเกมส์ 2020

‘เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี’ พระราชทานดอกไม้และสิ่งของแก่สายสุนีย์ เจ้าของเหรียญทองแดง พาราลิมปิกเกมส์ 2020

“เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี” พระราชทานดอกไม้และสิ่งของแก่นางสาวสายสุนีย์ จ๊ะนะ นักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบ เจ้าของเหรียญทองแดง พาราลิมปิกเกมส์ 2020 ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

163050069025

วันนี้ (1 ก.ย.64) สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา โปรดให้นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเชิญดอกไม้พระราชทานและสิ่งของพระราชทานให้แก่ นางสาวสายสุนีย์ จ๊ะนะ นักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบ เจ้าของเหรียญทองแดงประเภทดาบเอเป้ บุคคลหญิง คลาสบี จากการแข่งขันโตเกียวพาราปิกเกมส์ 2020 โอกาสเดียวกันนี้ พระราชทานสิ่งของพระราชทานให้แก่นางสาวทัศนีย์ พรรณสิวรวุฒิ ผู้ฝึกสอน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

163050071421

163050071236

163050084621

163050069334