เซ็นทรัล-โรบินสัน เปิดเต็มรูปแบบทุกสาขาทั่วไทย เข้มคัดกรอง

เซ็นทรัล-โรบินสัน เปิดเต็มรูปแบบทุกสาขาทั่วไทย เข้มคัดกรอง

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล-โรบินสัน และศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข็มงวด พร้อมเปิดบริการอีกครั้งอย่างมั่นใจ 1 ก.ย. ชูคอนเซ็ปต์ “Central/Robinson/Robinson Lifestyle Clean & Safe” ให้ลูกค้าช้อปสะอาด ปลอดภัย อุ่นใจเสมือนอยู่บ้าน

นางสาวรวิศรา จิราธิวัฒน์ ประธานบริหารฝ่ายการตลาด บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด  และ บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งของ ห้างเซ็นทรัล โรบินสัน และศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ วันที่ 1 ก.ย.2564 ภายหลังการประกาศผ่อนปรนให้สถานที่หลายแห่งในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สามารถกลับมาให้บริการได้อีกครั้ง นับตั้งแต่การล็อกดาวน์จากการระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่เดือน ก.ค.ที่ผ่านมา

ห้างฯ และศูนย์ฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยของลูกค้า พนักงาน และพนักงานในร้านค้าทุกคน เพราะแม้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่จำนวนผู้ติดเชื้อยังคงสูง ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นอย่างสูงสุดในการมาใช้บริการของลูกค้า และการปฏิบัติงานของพนักงาน ได้กระดับมาตรการ “Central / Robinson / Robinson Lifestyle Clean & Safe สะอาด ปลอดภัย อุ่นใจ เสมือนอยู่บ้าน” ให้เข้มข้นและเคร่งครัดยิ่งขึ้นตามสถานการณ์ ภายใต้ข้อกำหนด 7 มาตรการหลัก ที่ครอบคลุมในทุกมิติด้านสุขอนามัย และสอดคล้องกับมาตรการของภาครัฐ  

โดยเฉพาะการกำหนด ให้มีการคัดกรองโควิด-19 ของพนักงานก่อนเข้าพื้นที่ ด้วยการตรวจ ATK และจะมีการสุ่มตรวจพนักงานเป็นประจำทุกสัปดาห์ รวมทั้งการดูแลระบบระบายอากาศหมุนเวียน (Air Circulating) ภายในห้าง และยังเพิ่มการฆ่าเชื้อด้วยโอโซน และ UVC ในระบบปรับอากาศตลอดเวลา จึงมั่นใจได้ว่าอากาศภายในห้างฯ และศูนย์ฯ จะปลอดภัยยิ่งขึ้น 

  163048119695

สำหรับมาตรการ Clean & Safe สะอาด ปลอดภัย อุ่นใจ เสมือนอยู่บ้าน” ของห้างเซ็นทรัล โรบินสัน และศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ มีดังนี้  

1.พนักงานทุกคนผ่านการตรวจเชื้อ ก่อนเข้าบริการที่สาขา - Employees passed the Covid-19 test 

 • พนักงานทุกคนที่กลับเข้ามาปฏิบัติงาน ผ่านการตรวจคัดกรองด้วยวิธี Rapid Antigen Test Kit และสุ่มตรวจพนักงานทุกสัปดาห์ 
 • คัดกรองความเสี่ยงของพนักงานทุกคนก่อนกลับเข้ามาปฏิบัติงาน โดยให้พนักงานทำแบบประเมินตนเอง (Self-assessment) ผ่านลิงก์ หรือคิวอาร์โค้ดที่บริษัทฯ กำหนด หากพบความเสี่ยง พนักงานจะต้องปฏิบัติตามแนวทางการกักตัว (Self-quarantine) มีการติดตามและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดอย่างน้อย 14 วัน รวมทั้งหมั่นตรวจสอบอาการตนเองสม่ำเสมอ 
   

2.ลูกค้าและพนักงานทุกคนตรวจวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และสแกนไทยชนะ ก่อนเข้าห้างฯ – Costumers and employees passed screening 

 • ให้บริการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้างฯ และศูนย์ฯ ให้กับลูกค้า พนักงาน ทั้งหน้าร้านและสำนักงาน รวมถึงพนักงานร้านเช่า ตลอดจนผู้มาติดต่องาน หากพบว่ามีอุณหภูมิสูงผิดปกติ จะให้คำแนะนำไปพบแพทย์ทันที 
 • ลูกค้า พนักงานหน้าร้านและสำนักงาน รวมถึงพนักงานร้านเช่า และผู้มาติดต่องาน ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในห้างฯ และศูนย์ฯ 
 • สแกนคิวอาร์โค้ดของไทยชนะก่อนเข้าห้างฯ และศูนย์ฯ เสมอ 

3.มั่นใจ สะอาด ปลอดภัย ด้วยมาตรการป้องกันที่ได้มาตรฐาน - Our stores are clean & safe 

 • จัดให้มีจุดบริการแอลกอฮอล์เจล อาทิ จุดประชาสัมพันธ์ เคาน์เตอร์แคชเชียร์ และในลิฟต์ทุกตัว รวมทั้งตรวจสอบจุดติดตั้งเครื่องแอลกอฮอล์เจล ทุก 2 ชั่วโมง เพื่อเติมไม่ให้ขาด 
 • ปูผ้าหุ้มพรม บริเวณประตูทางเข้า-ออก ห้างฯ พร้อมพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเปลี่ยนผ้าวันละ 2 รอบ หรือบ่อยครั้งตามความเหมาะสมของแต่ละสาขา 

4.ทำความสะอาดสินค้า และทุกจุดสัมผัสทุกวัน และฉีดพ่นฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ - Cleaning every day and extra deep cleaning regularly 

 • ทำความสะอาดตามรอบความถี่ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด รวมทั้งทำความสะอาด Deep Cleaning ทั่วพื้นที่ขาย ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เครื่องอบโอโซน และเครื่อง UVC เคลื่อนที่ หลัง ปิดทำการในแต่ละวัน 

 • สินค้าที่จำเป็นต้องสัมผัสกับลูกค้าโดยตรง อาทิ ชุดชั้นใน ชุดว่ายน้ำ เสื้อผ้า รองเท้า หรือแผนกเครื่องครัว เป็นต้น ต้องนำสินค้าที่ลองหรือสัมผัสแล้ว ไปฆ่าเชื้อโรคด้วยการอบโอโซน หรือ UVC รวมทั้งทำความสะอาดภายในห้องลองด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุกครั้งหลังใช้บริการ 

 • ติดตั้งเครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วย UVC แบบอัตโนมัติที่ราวบันไดเลื่อน (บางสาขา) 
   

5.เว้นระยะห่าง อย่างห่วงใย (1-2 เมตร) - Social Distancing (1-2 meters) 

 • กำหนดจุดเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ทุกประตูทางทางเข้า-ออก และทุกจุดให้บริการ อาทิ เคาน์เตอร์แคชเชียร์ เคาน์เตอร์บริการลูกค้า จุดเข้าคิวห้องน้ำ จุดแลกซื้อ จุดรอลิฟต์ และบันไดเลื่อน เป็นต้น 
 • กำหนดคนเข้าห้างฯ และศูนย์ฯ ไม่เกิน 1 คน ต่อ 5 ตร.ม. โดยมีระบบในการนับที่เคร่งครัด 

6.ลดการสัมผัสเงินสด - Contactless Payment 

 • ส่งเสริมการชำระเงินผ่านโมบายแบงกิ้ง หรืออีเพย์เมนต์ แทนการชำระเงินสด 
 • กรณีลูกค้าชำระเงินสด ทั้งธนบัตรและเหรียญที่ได้รับจะแยกไว้เพื่อนำไปฆ่าเชื้อโรคโดยการอบโอโซนและ UVC เงินที่ทอนให้ลูกค้าจะต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้วเท่านั้น 

7.อากาศหมุนเวียนตลอดเวลา พร้อมระบบการฆ่าเชื้อ – Constant air circulating with sterilization system 

 • ควบคุมดูแลระบบระบายอากาศหมุนเวียน (Air Change) เป็นไปตามมาตรฐาน ทั้งยังเพิ่มระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยโอโซน และ UVC ในระบบปรับอากาศตลอดเวลา 


โดยทางห้างเซ็นทรัล และโรบินสัน เปิดคู่สายพิเศษให้ลูกค้า สามารถขอความช่วยเหลือ รับฟังข้อแนะนำสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในทุกสถานการณ์ สามารถติดต่อได้ที่ โทร 1425 กด 2 เพื่อพูดคุยและปรึกษากับพนักงานของห้างฯ ได้ทันที 

ทั้งนี้เพื่อจะได้ต้อนรับลูกค้าอย่างอบอุ่นอีกครั้ง ห้างเซ็นทรัล และโรบินสัน ขอมอบโปรโมชั่นพิเศษเมื่อช้อปครบ 1,000 บาท/ใบเสร็จ (ยกเว้นแผนกเครื่องสำอาง)รับส่วนลดท้ายใบเสร็จมูลค่า 100 บาทตั้งแต่วันที่  1-5 ก.ย.,  9-12 ก.ย. และ 16-19 ก.ย. 64 (ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย) 

นอกจากลูกค้าจะสามารถมาช้อปปิ้งที่ห้างเซ็นทรัล และโรบินสัน ได้อย่างอุ่นใจเสมือนอยู่บ้าน ก็ยังสามารถเลือกช้อปปิ้งผ่านช่องทางช้อปปิ้งอันหลากหลากได้เช่นกัน ทั้ง Central App เสมือนยกห้างเซ็นทรัลและโรบินสันมาไว้บนมือถือ  Central/Robinson Chat and Shop  ช้อปผ่านแชตไลน์  เพียง add @CentralOfficial หรือ @Robinson หรือไลน์ของสาขาใกล้บ้าน โทรช้อปกับผู้ช่วยช้อปส่วนตัวกับ Personal Shopper On Demand โทร 1425 และช้อปผ่าน Live และ Inbox เฟซบุ๊กเพจ Central / Robinson Department Store และเฟซบุ๊กเพจของสาขาใกล้บ้าน 

สำหรับ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ จัดแคมเปญ “Save & Safe ช้อปประหยัด ปลอดภัย” ลดทั้งศูนย์การค้าสูงสุด 70%, ช้อปครบ 1,000 บาท รับบัตรของขวัญจาก Tops Market มูลค่า 100 บาท และคูปองเงินสดจากห้างโรบินสัน มูลค่า 100 บาท (จำนวนจำกัด และเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด), รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จมูลค่า 100 บาท เมื่อช้อปที่ Tops Market ครบ 400 บาท, เมื่อสั่งอาหารภายในศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ผ่าน Food Panda, Grab Food และ Line Man “เสิร์ฟความอร่อยถึงที่ ยิ่งแลกยิ่งคุ้ม” 1 คะแนนเดอะวัน แลกโค้ดส่วนลด 50 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด) และเมื่อสั่งอาหารครบ 500 บาท รับเพิ่มบัตรของขวัญจาก Tops Market มูลค่า 100 บาท (จำนวนจำกัด) 

นอกจากนี้ ยังเลือกช้อปกับ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ผ่านช่องทาง Robinson Lifestyle Chat & Shop ช้อปผ่านแชตไลน์ ใน 4 สาขา เพียง Add ได้แก่ @RBSLifestyleLK สำหรับสาขาลาดกระบัง @RBSLifestyleSA สำหรับสาขาสมุทรปราการ @RBSLifestyleCS สำหรับสาขาฉะเชิงเทรา และ @RBSLifestyleSS สำหรับสาขาศรีสมาน รวมทั้งซื้อสินค้าผ่าน เฟซบุ๊กไลฟ์ บนเฟซบุ๊กเพจของ   โรบินสันไลฟ์สไตล์ 10 สาขา ได้แก่ ลาดกระบัง ศรีสมาน สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา แม่สอด บุรีรัมย์ ชัยภูมิ จันทบุรี ราชบุรี และตรัง 

รวิศรา กล่าวปิดท้ายว่า “ห้างเซ็นทรัล โรบินสัน และศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ เชื่อมั่นว่ามาตรการ ‘Clean & Safe สะอาด ปลอดภัย อุ่นใจ เสมือนอยู่บ้าน’ จะสร้างความมั่นใจในการมาใช้บริการที่ห้างฯ และศูนย์ฯ อย่างอุ่นใจ ถือเป็นอีกหนึ่งคำมั่นสัญญาที่พวกเราจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดในทุกด้านให้กับลูกค้าทุกคน และอยู่เคียงข้างกันไปในทุกสถานการณ์”