‘ห้างค้าปลีก-ศูนย์การค้า’รวมพลังเปิดธุรกิจปลอดภัย

‘ห้างค้าปลีก-ศูนย์การค้า’รวมพลังเปิดธุรกิจปลอดภัย

กิจการห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ และกิจการต่างๆ ที่อยู่ในเงื่อนไขผ่อนปรนของจังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด พร้อมเปิดบริการวันที่ 1 ก.ย.นี้

มติศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เมื่อวันที่ 27 ส.ค.ที่ผ่านมา เห็นชอบปรับระดับของพื้นที่สถานการณ์ในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรและมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ในจังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด (พื้นที่สีแดงเข้ม) ให้ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ร้านค้า และร้านอาหาร เปิดให้บริการได้ ตั้งแต่ 1 ก.ย.นี้ เป็นต้นไป 

นายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย และ นายนพพร วิฑูรชาติ นายกสมาคมศูนย์การค้าไทย ร่วมกันเปิดเผยว่า สมาคมฯ หารือร่วมกับภาคีเครือข่ายในการเดินหน้าเปิดธุรกิจอย่างปลอดภัย และยกระดับมาตรการป้องกันและคัดกรองขั้นสูงสุด เพื่อช่วยฟื้นฟูธุรกิจของผู้ประกอบการและร้านค้า ที่อยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์ ให้กลับมามีรายได้ และช่วยพยุงการจ้างงานของแรงงานในระบบค้าปลีกและบริการ 

โดยมุ่งผนึกความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานรัฐ ผู้ประกอบการ ร้านค้า และประชาชน ที่ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดและทำให้เกิดขึ้นได้จริงจะช่วยให้การเปิดเมือง เปิดห้างในครั้งนี้ ไม่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และต้องกลับมาล็อกดาวน์อีก

"ทางรอดของเศรษฐกิจไทย คือ การกลับมาเปิดธุรกิจอย่างปลอดภัย ด้วยระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็ง เราเริ่มเห็นสัญญาณบวกจากการที่รัฐบาลนำวัคซีนเข้ามาได้มากขึ้นและเพียงพอ มีการจัดหา ATK (Antigen Test Kit) เพื่อคัดกรองผู้ติดเชื้อได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น ให้เอกชนมีส่วนร่วมในการจัดหาและกระจายวัคซีน มีการจัดระเบียบให้ประชาชนและชุมชนดูแลกันเอง ขณะที่การติดเชื้อรายใหม่ลดลง ผู้หายป่วยมากกว่าผู้ติดเชื้อ ประชาชนทุกคนมีความรับผิดชอบในตนเองและสังคม ทำให้มีการเปิดเมืองและเปิดห้างได้อย่างปลอดภัย นับเป็นความหวังที่ประเทศไทยจะกลับมาฟื้นตัว และทุกคนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้อีกครั้ง

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการห้างร้านค้าปลีก ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ และภาคีเครือข่ายต่างเร่งเตรียมความพร้อมมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเข้มงวดสูงสุดในทุก ๆ ด้าน 

มาตรการปลอดภัยสูงสุด360องศา 

นางสาวนราทิพย์ รัตตประดิษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานปฏิบัติการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า ศูนย์การค้ากลุ่มวันสยาม ประกอบด้วย สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่  รวมถึง “ไอคอนสยาม”  พร้อมกลับมาเปิดให้บริการวันที่ 1 ก.ย. ด้วยมาตรการความปลอดภัยอย่างสูงสุด 360 องศา สอดคล้องแนวปฏิบัติของมาตรการองค์กรของ ศบค. เพื่อลดความเสี่ยงในการเผยแพร่โรคสำหรับการเปิดกิจการ และจัดกิจกรรมได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืน ด้วย COVID-Free Setting Protocol เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพนักงาน ร้านค้า และผู้ใช้บริการ ภายใต้คอนเซปต์ “ONE SMILE FORWARD สยามยิ้มสู้ไปด้วยกัน” พร้อมมอบประสบการณ์ความสุข คืนยิ้มสยามให้กับคนไทยทุกคน

ทั้งนี้ วางมาตรการเข้มข้นคัดกรองพนักงานก่อนเข้าปฏิบัติงาน ได้แก่ กำหนดให้พนักงานทุกคนจะต้องได้รับวัคซีน, การตรวจคัดกรองด้วย Antigen Test Kit, Platform Thai Safe Thai, พนักงานต้องใส่หน้ากากและปฏิบัติตาม D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด, ร้านค้าประเมินมาตรฐาน Thai Stop Covid+ กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข

รวมถึงบเตรียมความพร้อมระบบสาธารณูปโภค อาทิ การทำความสะอาดระบบปรับอากาศ การหมุนเวียนอากาศภายในศูนย์ ระบบคุณภาพน้ำ มาตรการเชิงรุกในการทำความสะอาดแบบบิ๊กคลีนนิ่ง โดยฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในพื้นที่ส่วนกลางและร้านค้า ทำความสะอาดจุดสัมผัสต่างๆ ในศูนย์การค้าทุก 30 นาที ทำความสะอาดฆ่าเชื้อบัตรจอดรถเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของพนักงานและผู้มาใช้บริการ  ติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกที่ไร้สัมผัสบริการลูกค้าภายในอาคาร อาทิ ระบบจัดการเข้าออกที่จอดรถอัตโนมัติโดยไม่ต้องรับบัตรจอดรถ ตู้รับชำระเงินค่าที่จอดรถอัตโนมัติรองรับลูกค้าที่ไม่ต้องการชำระเงินและรับทอนเงินที่ตู้เก็บเงินบริเวณทางออกอาคาร เครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติภายในอาคารและลิฟท์ ติดตั้งก๊อกน้ำล้างมือ/โถปัสสาวะ/ เครื่องจ่ายโฟมล้างมือ ระบบ Sensor

ยึดหลักการ COVID-Free Setting

นายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวว่า  ไอคอนสยามร่วมกับห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะ และร้านค้าพันธมิตรผู้เช่า พร้อมเปิดให้บริการ 1 ก.ย. โดยยกระดับมาตรการสุขอนามัยเพื่อความปลอดภัยให้ลูกค้ามั่นใจได้สูงสุด ภายใต้คอนเซปต์ “สยามยิ้มสู้ไปด้วยกัน” หรือ “ONE SMILE FORWARD” เพื่อส่งมอบประสบการณ์ความสุขและคืนยิ้มสยามให้คนไทยได้ดำเนินชีวิตในรูปแบบปกติใหม่ (New Normal) อย่างปลอดเชื้อและปลอดภัย

การเปิดศูนย์การค้ายึดหลักการ COVID-Free Setting และ Universal Prevention จัดให้มีการคัดกรองทั้งพนักงานศูนย์การค้าและร้านค้าก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด  พนักงานที่จะกลับมาปฏิบัติหน้าที่ให้บริการภายในศูนย์ต้องได้รับวัคซีนแล้ว และก่อนเปิดบริการจะต้องผ่านการตรวจคัดกรองด้วย Antigen Test Kit และดำเนินการคัดกรองเชิงรุกเช่นนี้เป็นระยะ ซึ่งวันที่ 30-31 ส.ค.นี้ได้จัดบิ๊กคลีนนิ่งอีกด้วย"

หลักการ COVID-Free SettingและUniversal Prevention ของไอคอนสยาม ประกอบไปด้วยมาตรการตรวจคัดกรองพนักงาน ผู้ที่เข้าทำงานภายในศูนย์การค้าทุกคนต้องได้รับการฉีดวัคซีนแล้วเท่านั้น ตรวจคัดกรองพนักงานผู้ให้บริการภายในศูนย์ทุกคน ด้วย Antigen Test Kit ก่อนเปิดบริการในวันแรก และตรวจเชิงรุกเป็นระยะตามมาตรฐานของภาครัฐก่อนกลับเข้าปฏิบัติงาน พนักงานทุกคนต้องทำแบบคัดกรองป้องกันโรคตามมาตรฐานที่ไอคอนสยามกำหนด และทำซ้ำทุก 7 วันพนักงานทุกคนต้องเคร่งครัดตามมาตรการ D M H T T ขั้นสูงสุด กล่าวคือ D : Distancing เว้นระยะห่างระหว่างกัน M : Mask Wearing สวมหน้ากากอนามัย/ หน้ากากผ้า ตลอดเวลา

H : Hand Washing ล้างมือบ่อยๆ T : Testing ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้างาน T : Thai Cha Na เช็กอินผ่านแอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” ทุกครั้ง 

ร้านค้าต้องประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ของ Thai Stop Covid+ (TSC+) และติดตั้งใบรับรอง (Certificate) ในบริเวณที่เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการสแกน QR Code เพื่อตรวจสอบได้ เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสสูงทุก 1 ชั่วโมง เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดและอบโอโซนระบบปรับอากาศทำความสะอาดเชิงรุก ด้วยการอบ UV-C และฉีดพ่นน้ำยา เพื่อฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียในอากาศและบนพื้นผิวสัมผัสทุกวันหลังปิด สนับสนุนการใช้ระบบ Touchless และ Cashless ในการชำระเงิน