สนามบินหาดใหญ่ พร้อมเปิดให้บริการ 1 ก.ย. 64

สนามบินหาดใหญ่ พร้อมเปิดให้บริการ 1 ก.ย. 64

ผอ.ท่าอากาศยานหาดใหญ่ เผยประชาชนสอบถามเปิดให้บริการ สั่งเตรียมพร้อมเปิดให้บริการวันที่ 1 กันยายน 2564 หลังศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ผ่อนคลายมาตรการพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด