'ซูเปอร์โพล' ยกเคส 'ผู้กำกับโจ้' 98.9% จี้ 'นายกฯ' ผ่าตัดคอร์รัปชันระบบราชการ

'ซูเปอร์โพล' ยกเคส 'ผู้กำกับโจ้'  98.9% จี้ 'นายกฯ' ผ่าตัดคอร์รัปชันระบบราชการ

'ซูเปอร์โพล' เปิดผลสำรวจปชช. ยกเคสผู้กำกับโจ้ ชี้ร้อยละ 98.9 คอร์รัปชันต้นตอปัญหาระบบราชการ หวังนายกฯถือธงนำเร่งผ่าตัดสะสาง สร้างเชื่อมั่นสังคม

28 ส.ค.2564 สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ผู้กำกับโจ้ สิ่งที่เห็นกับเบื้องหลังที่ปรากฏ” จากการศึกษา 1,091 กลุ่มตัวอย่างทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 26-28 ส.ค. ที่ผ่านมา พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 98.9 ระบุ ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเป็นต้นตอปัญหาใหญ่ในระบบราชการที่ต้องการให้นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลเร่งผ่าตัด สะสางครั้งใหญ่

ร้อยละ 98.5 ไม่เชื่อมั่นต่อการแถลงข่าว เหมือนการตัดตอน ควรขยายผลให้กระจ่างเกี่ยวโยงกับเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานอื่นหลายระดับ เช่น กรณีรถหรู เงินฝากและผลประโยชน์อื่น ๆ

 

ส่วนร้อยละ 98.1 เชื่อว่า มีการเชื่อมโยงเป็นขบวนการในหลายระดับ ร้อยละ 92.1 ไม่เชื่อมั่นต้นน้ำของกระบวนการยุติธรรม ที่ยังมีการรีดไถ ตบทรัพย์ ยักย้ายถ่ายเทของกลาง 

และส่วนใหญ่หรือร้อยละ 92.0 ระบุ ต้องปฏิรูปการทำงานแก้ปัญหายาเสพติดของ ป.ป.ส. ฝ่ายปกครอง ตำรวจทหาร ศุลกากร และอื่นๆ โดยเฉพาะยังพบการส่งออกยาเสพติดไปยังต่างประเทศต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดความเคลือบแคลงสงสัยของสังคม