TPIPP เล็งประมูล 'โรงไฟฟ้าขยะ' ต่อ ดันพอร์ตเติบโต !

TPIPP เล็งประมูล 'โรงไฟฟ้าขยะ' ต่อ ดันพอร์ตเติบโต !

'ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์' เล็งเข้าประมูลโรงไฟฟ้าขยะอีก 9 แห่ง กำลังผลิตรวม 89 เมกะวัตต์ คาดเปิดประมูลปีหน้าหากชนะประมูลถือเป็นสตอรี่ใหม่ในการสร้างการเติบโตทุกๆ ปี โครงการเมืองต้นแบบอุตสาฯ อ.จะนะ มูลค่าลงทุนกว่า '3แสนล้าน' เดินหน้าต่อ

1630073288100
ภัคพล เลี่ยวไพรัตน์

โดยปัจจุบันหน่วยงานของภาครัฐได้ให้เอกสิทธิ์อำเภอจะนะ ในฐานะเมืองต้นแบบที่ 4 อย่างครบถ้วนแล้ว 1. บีโอไออนุมัติให้อำเภอจะนะจังหวัดสงขลา เป็นเมืองต้นแบบที่ 4 เพื่อรับสิทธิเท่ากับเมืองต้นแบบอื่น ๆ 2. กระทรวงการคลังอนุมัติให้ เมืองต้นแบบทั้ง 4 เมืองเป็นเขตปลอดอากร 3. กระทรวงอุตสาหกรรมอนุมัติให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับใบอนุญาต และแก้ไขใบประกอบกิจการโรงงานใน 4 จังหวัด (สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ชายแดนใต้ และ 4 อำเภอจังหวัดสงขลา (เทพา สะบ้าย้อย นาทวี จะนะ)

4.กระทรวงพาณิชย์ได้ลด หรือยกเว้นอัตราค่าธรรมเนียม สำหรับการจดทะเบียน การตรวจเอกสารและอื่น ๆ ใน 4 จังหวัดชายแดนใต้ และ 4 อำเภอจังหวัดสงขลา และ 5. กระทรวงมหาดไทยอนุมัติให้ลดค่าธรรมเนียมภาษีที่ดิน การโอนที่ดินหรืออาคารชุด และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษทั่วประเทศ

ท้ายสุด 'ภัคพล' ทิ้งท้ายไว้ว่า คาดว่าโรงไฟฟ้าขยะที่บริษัทชนะการประมูลเข้ามาใหม่และการขายเชื้อเพลิง RDF จะสามารถชดเชยรายได้จาก Adder ที่ทยอยหายไปได้ เนื่องจากในปีหน้าจะมี Adder ที่หายไปจำนวน 2 โครงการ

163007320492