ไทยแห่นำเข้าชุดตรวจ ATK จีน พาณิชย์บี้แจ้งต้นทุน-ราคาขาย

ไทยแห่นำเข้าชุดตรวจ ATK จีน พาณิชย์บี้แจ้งต้นทุน-ราคาขาย

อย.เผย  45 บริษัทได้รับอนุญาตผลิตและนำเข้า ATK   จีนนำโด่งแหล่งนำเข้า ATK ของไทยด้านพาณิชย์ออกประกาศกกร.ให้ผู้นำเข้าแจ้งต้นทุน-ราคาขาย เพื่อเคาะราคาที่เหมาะสม

ภายหลังที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ(กกร.) ได้ออกประกาศกกร.ลงวันที่ 23 มิ.ย.2564  ให้ชุดตรวจโควิดด้วยตนเอง หรือ Antigen Test Kit (ATK)วัคซีนป้องกันโควิด-19 และยาฟ้าทะลายโจร เป็นสินค้าควบคุม โดยชุดตรวจ ATK  เป็นสินค้าควบคุมภายใต้เวชภัณฑ์เกี่ยวกับการรักษาโรค ส่วนวัคซีน และยาฟ้าทะลายโจร เป็นสินค้าควบคุมภายใต้ยารักษาโรค โดยเป็นสินค้าเฉพาะ และมีความจำเป็นในเหตุการณ์เฉพาะ ต้องให้มีไว้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง เข้าถึงได้ง่าย อีกทั้งยังมีความหลากหลายด้านคุณภาพ ชนิด ขนาด และราคา โดยเฉพาะ ATK  และวัคซีน ต้องนำเข้าเกือบทั้งหมด

นอกจากนี้ยังออกประกาศเรื่องการแจ้งข้อมูลและการจัดทำบัญชีคุมสินค้าและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อโควิด แบบ Antigen Test Kit (ATK) โดยกำหนดให้ผู้นำเข้า ผู้ผลิตและผู้จำหน่าย ชุดตรวจโควิดหรือ ATK  เพื่อจำหน่ายจะต้องแจ้งชื่อผลิตภัณฑ์ทางการค้า เลขรหัสสินค้า ล็อตที่ผลิต ขนาดบรรจุ กำลังการผลิต แหล่งนำเข้า ปริมาณการผลิต ปริมาณการนำเข้า ปริมาณการจำหน่าย  ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ราคาจำหน่าย ชื่อที่อยู่ของผู้ซื้อ และจัดทำบัญชีคุมสินค้า เพื่อกำหนดราคาที่เหมาะสม และติดตามความเคลื่อนไหวของราคา ปริมาณ และป้องกันการฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบ  เนื่องจากที่ผ่านมามีความต้องการใช้ชุดตรวจดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

  163005862810

จากการตรวจสอบข้อมูลการนำเข้าชุดตรวจATK จากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  https://www.fda.moph.go.th  ได้เผยแพร่รายชื่อบริษัทที่นำเข้า ผู้ผลิต ผู้จำหน่ายชุดตรวจชุดตรวจสำหรับ COVID-19 ประเภท Rapid Test Antigen หรือ Antigen Test Kits หรือ ATK  แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen Test Self-Test Kits) โดยข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2664 ที่ผ่านปรากฏว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 45 ราย  เป็นการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากเดือนก.ค.  ซึ่งแหล่งนำเข้าส่วนใหญ่เป็นประเทศจีนประมาณ  28  บริษัท รองลงมาเป็นชุดตรวจจากประเทศเกาหลี 9 บริษัท  สหรัฐ 3 บริษัท  ไต้หวัน  3 บริษัท สเปน 1 บริษัทและสวิสเซอร์แลนด์ 1 บริษัท ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องมีแจ้งรายละเอียดการนำเข้าต่อกรมการค้าในตามประกาศของกกร.

ล่าสุดข้อมูลพบว่ามี 9 ยี่ห้อ ที่ขึ้นทะเบียนกับ อย. ได้แจ้งต้นทุนและราคามาแล้ว และส่วนที่เหลือกำลังทยอยแจ้งข้อมูล โดยเบื้องต้นมีต้นทุนการนำเข้าแบบซีไอเอฟ (ค่าสินค้า รวมค่าประกัน และค่าขนส่ง) ชิ้นละ 40.60-221.71 บาท ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการนำเข้า ค่าบริหารจัดการ และส่วนต่างราคา แต่เมื่อรวมแล้ว ราคาจำหน่ายส่งอยู่ที่ชิ้นละ 160-305.55 บาท และราคาจำหน่ายปลีกชิ้นละ 219.35-425 บาท  อาทิ  นำเข้าจากเกาหลีใต้ แจ้งต้นทุนซีไอเอฟชิ้นละ 211.86 บาท ต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายต่างๆ  264.83 บาท ราคาขายส่ง 300 มีส่วนต่างของราคาขายส่งกับราคาต้นทุนรวม 35.18 บาท ราคาขายปลีก 350 บาท มีส่วนต่างของราคาขายปลีกกับต้นทุนรวม 85.17 บาท ,นำเข้าจากจีน ต้นทุนซีไอเอฟ ชิ้นละ 89.88 บาท ต้นทุนรวม 124.74 บาท ขายส่ง 179.63 บาท ส่วนต่าง 54.89 บาท ขายปลีก 321 บาท ส่วนต่าง 196.26 บาท ,นำเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์ ต้นทุนซีไอเอฟชิ้นละ 221.71 บาท ต้นทุนรวม 277.14 บาท ขายส่ง 300 บาท ส่วนต่าง 22.86 ขายปลีก 350 บาท ส่วนต่าง 72.86 บาท  เป็นต้น   

163021988156         

ท่ามกลางความสนใจของประชาชนและเจ้าของกิจการที่ต้องการซื้อ  ATK เพื่อนำมาใช้ตรวจเอง แต่ราคาในท้องตลาดก็ยังมีราคาสูง  โดยราคาขายชุดตรวจโควิด ATK  9 ยี่ห้อที่วางขายอยู่ในท้องตลาด พบว่าราคาเฉลี่ยอยู่ที่ชิ้นละ 250-350 บาท บางรายฟันโกยกำไรเกือบ 200 บาท  อย่างไรก็ตามหากมีการนำเข้าจำนวนมาก็ทำให้เกิดการแข่งขันด้านราคาและอาจส่งผลให้ราคาATK  ปรับลดลงได้เช่นกัน

ล่าสุดมีประชาชนที่พบเห็นการขาย ATK และฟ้าทะลายโจร  เกินราคาที่เป็นจริง  ได้ร้องเรียนมาที่สายด่วน1569 แล้วกว่า 10 ราย  โดยมีทั้งการขายหน้าร้านและการขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งขณะนี้ทางกรมการค้าภายในกำลังเร่งตรวจสอบและหากพบว่ามีการค้ากำไรเกินควรจะมีความผิดตามมาตรา 29 พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพ.ศ.2542 มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยก่อนหน้านี้กระทรวงพาณิชย์  พบผู้ค้ายาฟ้าทะลายโจร-ชุดตรวจATK  ค้ากำไรเกินควรเพิ่มอีก 10 ราย ฟันกำไรเกินกว่า 500% แจ้งความแล้ว คุก 7 ปี ปรับ 1.4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ จ่อแจ้งความเพิ่มอีกหลายราย 

ปัจจุบันราคาขายATK ที่ควรจะเป็นราคาที่เหมาะสม ยังไม่มีความชัดเจน  แม้ว่ากระทรวงพาณิชย์จะมีการตั้งทีมงานเฉพาะกิจเพื่อติดตาม วิเคราะห์ สถานการณ์ของ ATK และกำหนดแนวทางมาตรการกำกับดูแลการจำหน่าย ATK  แล้วก็ตาม มีเพียงค่าเฉลี่ยของทุกยี่ห้อที่วางขายในท้องตลาดอยู่ที่ชิ้นละ 250-350 บาท ซึ่งเป็นราคาที่กระทรวงพาณิชย์ ได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาอย่างละเอียด รอบคอบ และเหมาะสมแล้วเท่านั้นแต่ก็ไม่ใช่ราคาที่กำหนด ทำให้ยังมีปัญหาของการขายชุดตรวจ  ATK  สูงเกินจริง