"เอคเซนเชอร์" ขึ้นแท่นผู้นำที่ปรึกษาด้านโซลูชั่น AI ในเอเชียแปซิฟิก

"เอคเซนเชอร์" ขึ้นแท่นผู้นำที่ปรึกษาด้านโซลูชั่น AI ในเอเชียแปซิฟิก

รายงานล่าสุดของฟอร์เรสเทอร์ ประเมินขีดความสามารถของผู้ให้บริการด้าน AI แสดงให้เห็นว่าเอคเซนเชอร์ได้รับคะแนนสูงกว่าผู้ให้บริการรายอื่น ทั้งในประเภทขอบข่ายการบริการ กลยุทธ์ และฐานะความมั่นคงในตลาด เมื่อเทียบกับผู้ให้บริการทั้งหมด 12 ราย

ผลการสำรวจระบุว่า "ความสามารถในการส่งมอบของเอคเซนเชอร์นั้น อยู่ในอันดับหนึ่งทุกด้าน รวมถึงความเชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ AI วัฒนธรรม AI และการประเมินผลกระทบทางธุรกิจ ซึ่งความคิดเห็นที่ได้รับจากลูกค้าก็สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน โดยมีข้อมูลอ้างอิงจากลูกค้าชี้ว่า เอคเซนเชอร์มีความเชี่ยวชาญเชิงลึกในแต่ละอุตสาหกรรม การส่งมอบบริการที่ราบรื่นตั้งแต่ขั้นจัดทำกลยุทธ์ไปจนถึงขั้นดำเนินการ และสามารถช่วยให้ลูกค้าสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลได้อย่างดีเยี่ยม"

นอกจากนี้ รายงานยังระบุว่า "เอคเซนเชอร์เป็นผู้ให้บริการเพียงรายเดียวในการสำรวจที่ยังคงร่วมลงทุนกับลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลดี ทำให้มีข้อมูลอ้างอิงในเรื่องปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ซับซ้อน เอคเซนเชอร์จึงเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ หากต้องการผลักดันการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ทั่วทั้งองค์กรด้วย เอไอโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับลูกค้าที่มองหาพันธมิตรร่วมลงทุน ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน" อีกทั้งยังระบุด้วยว่า "การดูแลของเอคเซนเชอร์นั้น ครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมีญี่ปุ่นเป็นตลาดที่แข็งแกร่งที่สุด ตามมาด้วย ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ (ANZ) และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้/อาเซียน"

เอคเซนเชอร์ได้รับคะแนนสูงสุดตามเกณฑ์ด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้: ด้านบริการ โดดเด่นเรื่องการติดตั้งปรับใช้ การส่งมอบ และการดำเนินงาน ด้านกลยุทธ์ โดดเด่นเรื่องแผนงานระดับภูมิภาค กลยุทธ์การบริการ โมเดลธุรกิจ การใช้AIในการส่งมอบบริการและเสริมสร้างระบบนิเวศของพันธมิตร และด้านตลาด โดดเด่นเรื่องลูกค้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รายได้ด้าน AI ในภูมิภาค รวมทั้งการถ่ายทอดและนำเอไอไปใช้ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

นายนนทวัฒน์ พุ่มชูศรี กรรมการผู้จัดการ เอคเซนเชอร์ ประเทศไทย กล่าวว่า "เรารู้สึกยินดีที่ได้ขึ้นแท่นเป็นผู้นำในรายงานของฟอร์เรสเทอร์ ลูกค้าของเราในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้ให้ความสนใจนำ AI ไปใช้ขับเคลื่อนธุรกิจและช่วยตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูล ตลอดจนช่วยแก้ปัญหาที่ซับซ้อนในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งเราจะมุ่งมั่นก้าวต่อไปให้เหนือขีดจำกัด จะพัฒนา AI ให้ก้าวหน้าและพลิกโฉมธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล”