นราธิวาส–รัชดาซัพพลายน้อย ทำเลทอง"ที่พักอาศัย–อาคารสำนักงาน"

นราธิวาส–รัชดาซัพพลายน้อย ทำเลทอง"ที่พักอาศัย–อาคารสำนักงาน"

“แอล.พี.เอ็น.”เผยผลสำรวจพบทำเลถนนนราธิวาส–รัชดา เหมาะพัฒนาโครงการที่พักอาศัย–อาคารสำนักงาน ระบุมีคอนโดเหลือขาย 350 ยูนิต ขณะที่ยังมีดีมานด์ต่อเนื่อง อัตราการขายเฉลี่ย8.5 ยูนิตต่อเดือนเล็งเปิดตัวโปรเจคมิกซ์- ยูส““ลุมพินี มิกซ์ นราธิวาส-รัชดา”ไตรมาส 4

นางปนัดดา ขจรศิลป์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า จากผลการสำรวจของทีมวิจัยและพัฒนาของ แอล.พี.เอ็น.พบว่า ทำเลถนนนราธิวาส-รัชดา เป็นทำเลที่เหมาะสำหรับการพัฒนาโครงการที่พักอาศัยและอาคารสำนักงาน เนื่องจากทำเลดังกล่าวมีโครองการคอนโดเหลือขายประมาณ 350 ยูนิต ขณะที่ความต้องการที่อยู่อาศัยยังคงมีอยู่ต่อเนื่อง โดยอัตราการขายเฉลี่ยอยู่ที่ 8.5 ยูนิตต่อเดือน ซึ่งโครงการคอนโดที่ได้รับความนิยมอยู่ที่ระดับราคา 100,000-150,000 บาทต่อตร.ม. ความต้องการตลาดส่วนใหญ่เป็นห้องขนาด 1 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอยเฉลี่ย 25-30 ตร.ม.ต่อยูนิต

ในส่วนบริษัทมีแผนการเปิดตัวโครงการ “ลุมพินี มิกซ์ นราธิวาส-รัชดา” ซึ่งเป็นโครงการอาคารชุดพักอาศัยขนาด 30 ชั้น ที่ถูกออกแบบภายใต้แนวคิด “ชีวิตที่ลงตัว : Work – life Balance” เป็นอาคารในรูปแบบผสมผสาน (Mixed-use)ที่มีทั้งส่วนของห้องชุดพักอาศัย ประมาณ 253 ยูนิต และพื้นที่ในส่วนของอาคารสำนักงานประมาณ 116 ยูนิต โดยมีพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 45,106 ตร.ม.เพื่อตอบโจทย์กับการสร้างความสมดุลในการใช้ชีวิต ให้พื้นที่อยู่อาศัยและทำงานอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และเพิ่มเวลาแห่งการพักผ่อนเพื่อให้ชีวิตมีความสมดุล

ทั้งนี้โครงการ “ลุมพินี มิกซ์ นราธิวาส-รัชดา” เป็นโครงการที่ถูกเลื่อนเปิดตัวมาตั้งแต่ปี 2562 เนื่องจากที่ตั้งของโครงการอยู่ในพื้นที่ชุมชนเก่า ทำให้ต้องมีขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อทำความเข้าใจกับผู้อยู่อาศัยข้างเคียงภายในชุมชนถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการ และมีการปรับแบบการก่อสร้างเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่เลื่อนการเปิดตัวโครงการ LPN ได้มีการชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบโครงการ รวมทั้งนำเอาความคิดเห็นของผู้ที่อยู่ในชุมชนมาปรับแบบโครงการเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น รวมถึงออกแบบโครงสร้างของอาคารให้มีบริบทที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนข้างเคียง โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใต้แนวคิดของ “Green Architecture” เพื่อให้โครงการเป็นพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนโดยรอบ รวมถึงการออกแบบตัวอาคารให้มีรูปแบบที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมโดยรอบภายใต้แนวคิด “Modern Contemporary Design” ที่มาพร้อมกับเส้นสาย เพื่อให้มีความกลมกลืนและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนโดยรอบโครงการ

นางปนัดดา ระบุว่า หลังได้รับการอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม(Environmental Impact Assessment : EIA) จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อเดือนมิ.ย. 2564 ที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอนของการขออนุมัติการก่อสร้างและจะเริ่มเปิดตัวโครงการได้ในไตรมาส 4 ปีนี้ ซึ่งเป็น 1 ใน 2 โครงการอาคารชุดพักอาศัยที่บริษัทมีแผนเปิดตัวโดยโครงการ “ลุมพินี มิกซ์ นราธิวาส-รัชดา” เป็นโครงการที่ผสมผสานระหว่างอาคารพักอาศัย และอาคารสำนักงานในรูปแบบของมิกซ์-ยูสเพื่อตอบโจทย์รูปแบบการใช้ชีวิตและการทำงานของคนรุ่นใหม่