'นนทบุรี' พื้นที่สีแดงเข้ม พบ 503 รายใหม่ 'ติดเชื้อโควิด 19'

'นนทบุรี' พื้นที่สีแดงเข้ม พบ 503 รายใหม่ 'ติดเชื้อโควิด 19'

"นนทบุรี" พื้นที่สีแดงเข้ม "ติดเชื้อโควิด 19" เพิ่ม 503 ราย ส่วนใหญ่ติดเชื้อภายในครอบครัว, สถานที่ทำงาน และชุมชน

เมื่อวันที่ 25 ส.ค.64 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พื้นที่สีแดงเข้ม สรุปย่อ ผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 จ.นนทบุรี จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด 503 ราย สาเหตุติดเชื้อที่สำคัญ : ครอบครัว, สถานที่ทำงาน และชุมชน เพศหญิง 275 ราย เพศชาย 288 ราย ต่างชาติ 29 ราย (พม่า 27 ราย กัมพูชา 2 ราย ลาว 0 ราย)

ภูมิลำเนา

  • อำเภอเมือง 54 ราย
  • อำเภอบางบัวทอง 36 ราย
  • อำเภอปากเกร็ด 306 ราย
  • อำเภอบางใหญ่ 93 ราย
  • อำเภอบางกรวย 9 ราย 
  • อำเภอไทรน้อย 5 ราย

มีอาการ 330 ราย คิดเป็น 65.61 % ไม่มีอาการ 173 ราย คิดเป็น 34.39  %

สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 503 ราย

    - สัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยันจากคนในครอบครัว จำนวน  14 ราย

    - คัดกรอง LQ เพิร์ล จำนวน  15 ราย

    - จุดคัดกรอง อำเภอปากเกร็ด จำนวน 269 ราย

    - กลุ่มอาชีพค้าขาย 27 ราย

    - พนักงานบริษัท (ไม่ระบุ) 32 ราย

    - กลุ่มอาชีพก่อสร้าง 11ราย

    - ข้าราชการตำรวจ 4 ราย

    - จุดที่พบติดเชื้อแห่งละ 1 ราย ได้แก่

          - ขับรถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง

          - ขับรถสามล้อเครื่อง

          - ข้าราชการกรมชลประทาน

          - ค้าขาย ตลาด ซ.วัดส้มเกลี้ยง

          - พนักงานไทยออฟติคอล

          - ผู้ช่วยทันตแพทย์

          - พนักงานไปรษณีย์

          - พนักงานบริษัท

          - พนักงานขนส่งเอกชน

          - พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์

          - รับจ้าง บริษัท เอซีซีวินโดว์แอนด์ดอร์

          - รับจ้าง รง.ศุภฤทธิ์

          - รับราชการ รพ.สต.บ้านใหม่

          -  พนักงานโรงงาน TCS แอดวานซ์

          -  พนักงานธนาคารไทยพานิชย์

          -  พนักงานบริษัท ซีซีเอส

          - พนักงานบริษัท ซีพีออลล์ กทม.

          -  พนักงานเซเว่น สาขา ม.เศรษพงษ์

          -  พนง.เซนทรัลเวสเกตต์

 

เกาะติดความคืบหน้า จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ตรวจสอบอัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 สูงสุด 

จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันที่ 25 สิงหาคม 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับแรก 


1
กรุงเทพมหานคร 4139 ราย
2
สมุทรปราการ 2237 ราย
3
สมุทรสาคร 1132 ราย
4
ชลบุรี 974 ราย
5
ฉะเชิงเทรา 575 ราย
6
นครปฐม 506 ราย
7
ราชบุรี 498 ราย
8
นครราชสีมา 482 ราย
9
บุรีรัมย์ 445 ราย
10
กาญจนบุรี 392 ราย