รพ.สนามราชานุกูลฯ เปิดรักษาเด็กพิเศษป่วย 'โควิด' รองรับ 90 เตียง

รพ.สนามราชานุกูลฯ เปิดรักษาเด็กพิเศษป่วย 'โควิด' รองรับ 90 เตียง

รพ.สนามราชานุกูลฯ เปิดรักษาเด็กพิเศษป่วย "โควิด" สีเขียว-เหลือง รองรับได้ 90 เตียง

วันที่ 25 .. พล...อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) เปิดเผยว่า กทม.ได้ร่วมกับสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต จัดตั้งโรงพยาบาลสนามราชานุกูล เพื่อเด็กพิเศษและครอบครัว เพื่อเป็นสถานที่รองรับและดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่เป็นเด็กพิเศษประเภทที่ 5, 6 และ 7 ได้แก่ เด็กที่มีความพิการทางสติปัญญา ออทิสติก สมาธิสั้น และบกพร่องการเรียนรู้ อายุ 2 - 25 ปี ที่สามารถสื่อสารได้เข้าใจ พร้อมสมาชิกในครอบครัวที่อายุไม่เกิน 60 ปี ที่ติดเชื้อโควิด-19 มีผลการตรวจหาเชื้อด้วย Antigen test kit (ATK) เป็นบวกแต่ไม่มีอาการ หรือมีอาการเพียงเล็กน้อย (ผู้ป่วยสีเขียว) และสามารถดูแลเด็กได้

ทั้งนี้ โรงพยาบาลสนามราชานุกูลตั้งอยู่ในพื้นที่สถาบันราชานุกูล ใช้สถานที่บริเวณอาคารโรงเรียนราชานุกูล และอาคารม่วงนพรัตน์ เบื้องต้นขณะนี้เปิดให้บริการผู้ป่วยสีเขียว 50 เตียง และจะเปิดรองรับผู้ป่วยสีเหลืองอีก 40 เตียง ภายในสิ้นเดือนนี้ รวมสามารถรองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 90 เตียง

162987572747

พล...อัศวิน กล่าวต่อว่า สำหรับโรงพยาบาลสนามราชานุกูล เพื่อเด็กพิเศษและครอบครัว ทางสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข จะเป็นหน่วยงานหลักในด้านการดูแลรักษา ร่วมกับสถาบันเด็กแห่งชาติมหาราชินี และโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ โดยมีทีมสนับสนุนประกอบด้วย จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น กุมารแพทย์ อายุรแพทย์ พยาบาล ทีมสหวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อใช้ติดตามอาการเด็กพิเศษอย่างใกล้ชิด มีการเอกซเรย์ปอดอย่างต่อเนื่องเพื่อเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของอาการตลอดเวลา รวมถึงการวางแผนการส่งต่อในกรณีฉุกเฉิน

"เป็นการบูรณาการความร่วมมือในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อเด็กพิเศษโดยเฉพาะเป็นแห่งแรก ที่จะรับดูแล รักษาเด็กพิเศษที่ติดเชื้อโควิด-19 พร้อมครอบครัว แบบครบวงจร ซึ่งคำนึงถึงการรักษาทั้งทางร่างกายและสภาพจิตใจเด็กพิเศษ ตลอดจนให้ความสำคัญในการรักษาผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กพิเศษหากมีการติดเชื้อพร้อมกัน เพื่อให้เด็กอุ่นใจ คลายความกังวล และเมื่อหายป่วยก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติพร้อมกับผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลในครอบครัวได้"พล...อัศวิน กล่าว

162987574727

162987575682

พล...อัศวิน กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้ ยอดให้บริการตั้งแต่วันที่ 14-24 ..2564 มีผู้ป่วยสะสม 33 ราย กลับบ้านแล้ว 3 ราย คงเหลือผู้ป่วยในความดูแล 30 ราย ส่วนผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ หรือประสานส่งต่อผู้ป่วยโควิด-19 เด็กพิเศษ เข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลสนามราชานุกูล สามารถติดต่อได้ที่ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร โทร. 0970780696 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โทร. 0841078129 และสมาคมสภาคนพิการแห่งประเทศไทย โทร. 0658850584 ตลอด 24 ชั่วโมง

162987580030