‘ในหลวง’ พระราชทานอาหารแก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลปทุมธานี

‘ในหลวง’ พระราชทานอาหารแก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลปทุมธานี

“ในหลวง” พระราชทานอาหารเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลปทุมธานี

162987072725

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ ที่เสียสละกำลังกายและอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.อ.สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ เชิญอาหารพระราชทาน และเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือให้แก่ โรงพยาบาลปทุมธานี เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์  

162987072740

162987072597

เมนูพระราชทานได้แก่ ข้าวซี่โครงหมูอบ ยอดผัก โดยมี นพ.ประสิทธิ์ มานะเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี เป็นผู้รับมอบ พร้อมทีมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โรงพยาบาลปทุมธานี

162987072530

162987072510

162987072689

162987072678