โคราช ติดเชื้อใหม่กลับมาพุ่ง 600 ราย จับตา 9 คลัสเตอร์

สถานการณ์ COVID-19 พื้นที่ จ.นครราชสีมา ติดเชื้อใหม่กลับมาพุ่ง 600 ราย คร่า 2 ชีวิต จับตา 9 คลัสเตอร์ คุมเข้มโรงงานแปรรูปไก่ 3 แห่ง

เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 64 ที่ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาและท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์บัญชาเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จ.นครราชสีมา นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นพ.วิญญู จันทร์เนตร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในฐานะคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ร่วมประชุมครั้งที่ 129/2564 ผ่านเครือข่าย (Web Conference) โปรแกรม ZOOM ระเบียบวาระการดำเนิน มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดโรคติดต่อในพื้นที่จังหวัด นครราชสีมา การติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการและข้อสั่งการของ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

นพ.วิญญู ชี้แจงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ในพื้นที่ 32 อำเภอ ของ จ.นครราชสีมา พบผู้ป่วยรายใหม่ 600 ราย สอบสวนโรคเป็นผู้ป่วยเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 108 ราย เป็นผู้ป่วยเดินทางมารักษา 25 ราย และการสัมผัสผู้ป่วย 467 ราย ยอดรวมผู้ป่วยสะสม 18,037 ราย รักษาหาย 12,115 ราย ยังรักษาอยู่ 5,799 ราย เสียชีวิตรายใหม่ 2 ราย เป็นผู้ป่วยหญิงอายุ 73 ปี ต.พุดซา อ.เมือง ประวัติสัมผัสผู้ป่วยและผู้ป่วยหญิง อายุ 61 ปี ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง ประวัติสัมผัสผู้ป่วยและมีโรคประจำตัวความดันโลหิตสูงและโรคไต รวมผู้เสียชีวิตสะสม 123 ราย

ความคืบหน้าการเฝ้าระวังและการควบคุมโรคที่แพร่ระบาดเป็นลักษณะคลัสเตอร์โดยเฉพาะกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญทำให้จำนวนผู้ป่วยกลับมาเพิ่มขึ้นอีก โดยมีจำนวน 9 คลัสเตอร์ดังนี้

1.คลัสเตอร์สำนักงานช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครราชสีมา พบผู้ป่วยรายแรกเป็นพนักงานหญิงแผนกธุรการติดเชื้อจากสามีซึ่งเป็นลูกจ้างโรงงานแปรรูปไก่ในพื้นที่ อ.โชคชัย สะสม 8 ราย

2.คลัสเตอร์เชื่อมโยง อ.เมือง อ.โนนไทย อ.โนนสูง ซึ่งต้องสั่งปิดโรงงานผลินน้ำดื่มไอเฟรซ ต.จอหอ อ.เมือง สะสม 18 ราย

3. คลัสเตอร์ครอบครัว หมู่ 7 ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด พบผู้ป่วยแรกเป็นหญิงสูงวัย มีอาการเป็นไข้ ไอและปวดศีรษะ ช่วงเย็นวันที่ 12 สค. เดินทางรักษาที่คลินิกแห่งหนึ่งในตัว อ.ด่านขุนทด แต่อาการไม่ดีขึ้นจึงไปรักษาและตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลด่านขุนทด ผลยืนยันติดเชื้อ ต่อมาคนในครอบครัวมีอาการป่วยและเดินไปไปรักษาที่คลินิกเดียวกัน และพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น รวมทั้งพยาบาลประจำคลินิกด้วย รวมสะสม 13 ราย

4.คลัสเตอร์ชุมชน ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง ขยายวงชุมชนทอผ้า หมู่ 8 ต.เสิงสาง ติดเชื้อสะสม 23 ราย

5.คลัสเตอร์ชุมชนเสริมสุขพัฒนา ต.สูงเนิน ขยายวง 2 รวมติดเชื้อสะสม 33 ราย

6.คลัสเตอร์โรงงานแปรรูปสุกร “เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม” ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย ติดเชื้อสะสม 39 ราย

7.คลัสเตอร์ซีพีเอฟ “ไก่ย่างห้าดาว” ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย ติดเชื้อสะสม 67 ราย

8.คลัสเตอร์โรงงานแปรรูปไก่ซีพีเอฟ ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย พบผู้ป่วยรายใหม่ 241 ราย กระจายอยู่ในพื้นที่ อ.โชคชัย อ.คง อ.แก้งสนามนาง อ.จักราช อ.เมือง อ.พิมาย อ.เสิงสาง อ.วังน้ำเขียว อ.ปักธงชัย อ.ครบุรี อ.ขามสะแกแสง อ.โนนไทย อ.สีคิ้ว และ จ.บุรีรัมย์ รวมสะสม 825 ราย

9.คลัสเตอร์โรงงานแปรรูปไก่คาร์กิลมีทส์ ต.กระโทก อ.โชคชัย ติดเชื้อสะสม 1,055 ราย