พิจิตร แห่ Walk in ฉีดวัคซีน รองรับได้วันละ 300 คน

โรงพยาบาลพิจิตร เปิดให้ผู้สูงอายุและ 7 กลุ่มโรคเสี่ยง Walk in รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ทันที มีประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจรับบริการ ระบุสะดวกสบาย ไม่แออัด สามารถรองรับได้วันละ 300 คน

เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประชาชน 7 กลุ่มโรคเสี่ยง และผู้ที่มีอายุ 60 ปี จำนวนมาก ให้ความสนใจในการเดินทางไปฉีดวัคซีนที่ห้างสรรพสินค้า ท็อป พลาซ่า จำนวนมาก หลังจากที่ทางโรงพยาบาลพิจิตรได้เปิดให้ประชาชนทั้ง 2 กลุ่ม สามารถเดินทางไปขอฉีดวัคซีนได้ทันที โดยไม่ต้องลงทะเบียนก่อน โดยก็ได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก โดยมีหลังจากที่ทำการเปิดให้ประชาชนว็อคอิน ก็มีประชาชนเดินทางมาฉีดวัคซีน วันละกว่า 200 คน

นายณัฐชัย จินดามัง อายุ 61 ปี ชาวบ้านตำบลหัวดง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เปิดเผยว่า สาเหตุที่เดินทางมาฉีด เพราะช่วงที่มีการนัดหมายบางคนติดทุระบ้าง ไม่ทราบถึงการแจ้งนัดบ้าง บางคนไม่มีโทรศัพท์ที่ใช้สื่อสาร จึงทำให้เดินทางมาฉีดในวันนี้ และยังมีความสะดวกสบาย เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ โดยเทศบาลเมืองพิจิตร มาเป็นจิตรอาสา คอยช่วยเหลือผู้สูงอายุ

โดยการเปิดฉีดแบบว็อคอินนี้ ทางด้านนายแพทย์โสภณ โฆษิตวานิชย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาลพิจิตร ก็เปิดเผยว่า ทางโรงพยาบาลพิจิตร เปิดจุดให้บริการฉีดวัคซีน ให้ประชาชน ที่ห้างท็อปพลาซ่า ซึ่งก็มีประชาชน เดินทางมาฉีดวัคซีน วันละประมาณ 200 คน ซึ่งทางโรงพยาบาล มีความสามารถฉีดได้ถึงวันละ 300 คน

โดยโรงพยาบาลพิจิตร ตั้งเป้าการฉีดวัคซีนให้ผู้สูงอายุ และกลุ่ม 7 โรคเสี่ยงให้ได้เกิน 50 เปอร์เซ็น หรือประมาณ 35,000 คน แต่ตอนนี้เราฉีดวัคซีนไปได้เพียง 8,000 คน ยังต้องเร่งฉีด อีก 25,000-28,000 คน จึงอยากเชิญชวนประชาชน ให้เดินทางมาฉีดวัคซีนที่ห้างท็อปพลาซ่า เนื่องจากคนไม่เยะ และอัตรากำลังในการฉีดของทางโรงพยาบาลยังเหลือ โดยหากเกิน 300 คนก็จะทำการออกบัตรคิวเพื่อนัดหมายให้มาฉีดในวันถัดไป