'โควิด' เสียชีวิตเพิ่ม 226 ราย เป็นกลุ่มสูงวัย โรคเรื้อรังกว่า 86%

'โควิด' เสียชีวิตเพิ่ม 226 ราย เป็นกลุ่มสูงวัย โรคเรื้อรังกว่า 86%

'ศบค.' รายงานสถานการณ์ 'โควิด' 24 ส.ค. 64 พบผู้ป่วยรายใหม่ 17,165 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 226 ราย ทั้งนี้ ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ยังเป็นผู้สูงอายุ และ โรคเรื้อรังกว่า 86% นอกจากนี้ ยังพบหญิงตั้งครรภ์เสียชีวิตด้วย 1 ราย

วันนี้ (24 ส.ค. 64) ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 24 ส.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 17,165 ราย แบ่งเป็น ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศและมาจากต่างประเทศ 16,973 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 192 ราย ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,083,954 ราย 

162978591734

ผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 226 ราย ทำให้การระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่เดือน เม.ย. 2564 มียอดผู้เสียชีวิตสะสมสูงถึง 9,694 ราย ขณะที่ภาพรวมของการเสียชีวิตจากสถานการณ์โควิด-19 มีผู้เสียชีวิตรวม 9,788 ราย

นอกจากนี้ ยังมีรายงานถึงผู้ที่กำลังรักษาตัวอยู่ 192,334 ราย กลุ่มคนไข้อาการหนัก 5,229 ราย และใส่เครื่องช่วยหายใจ 1,095 ราย ยอดผู้ป่วยหายป่วยกลับบ้านวันนี้ 20,059 ราย สะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มี 854,403 รายด้วย ผลบวกจากการตรวจ ATK อีก 314 ราย 

162978591694

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

  • 'สูงวัย' 'โรคเรื้อรัง' ยังเป็นกลุ่มเสี่ยงเสียชีวิต

รายละเอียดผู้เสียชีวิตรายใหม่ 226 ราย พบว่า เป็นเพศชาย 120 ราย หญิง 106 ราย ค่ากลางอายุ 68 ปี (21 - 98 ปี) ค่ากลงเวลาเสียชีวิต ตั้งแต่ทราบผล จนเสียชีวิต 9 วัน นานสุด 48 วัน 

ทั้งนี้ ยังพบว่ากลุ่มผู้สูงอายุ เสียชีวิตมากที่สุด 150 ราย คิดเป็น 66% และ ผู้มีโรคเรื้อรัง 46 ราย คิดเป็น 20% รวมทั้ง 2 กลุ่ม คิดเป็น 86% นอกจากนี้ยังมีหญิงตั้งครรภ์เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย 

162978591781

  • ฉีดวัคซีนแล้ว 27.6 ล้านโดส 

สำหรับสถานการณ์การฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่รายงานวันนี้ สามารถสรุปจำนวนการได้รับวัคซีนสะสม จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม ตั้งแต่ 28 ก.พ. - 23 ส.ค. 2564 รวม 27,612,445 โดส ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 20,830,673 ราย
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 6,230,511 ราย
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 551,261 ราย

162978591715

  • กทม. ยังติดเชื้อรายใหม่สูงสุด 

จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันที่ 24 ส.ค. 64 พบกทม. ยังคงเป็นอันดับหนึ่ง ติดเชื้อรายใหม่สูงสุด 4,025 ราย ถัดมา คือ สมุทรปราการ สมุทรสาคร ชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา นนทบุรี บุรีรัมย์ ตามลำดับ 

162978591881

  • อัตราติดเชื้อ - ตาย ไทย 

สำหรับประเทศในเอเชีย พบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ปากีสถาน ญี่ปุ่น บังคลาเทศ และไทย โดย ประเทศไทย มีอัตราป่วย 14,410 ต่อล้านประชากร ส่วนอัตราตายอยู่ที่  140 ต่อล้านประชากร

162978591636

  • รายชื่อวัดที่รับสงเคราะห์ฌาปนกิจ ฟรี

ข้อมูลจาก กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ ระบุว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องหลายระลอก และปัจจุบันมีจำนวนผู้ติดเชื้อเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ประกอบกับการจัดการศพของผู้เสียชีวิตนั้น จะต้องดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของหน่วยงานทางด้านสาธารณสุข

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงได้สำรวจและรวบรวมรายชื่อวัดที่รับสงเคราะห์ฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายไว้ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับประสานวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อวัดที่รับสงเคราะห์ฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ฟรี ทั่วประเทศได้ที่ https://qrgo.page.link/UYpBM
หรือสแกน QR CODE ในภาพ หรือตรวจสอบผ่านระบบ Thai Stop COVID ที่เว็บไซต์
ทั้งนี้ โปรดติดต่อกับทางวัดก่อนเคลื่อนย้ายศพไปที่วัด โดยท่านจะได้รับความเมตตานุเคราะห์เป็นอย่างดีจากเจ้าอาวาส ซึ่งการฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 จะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทุกกรณี
อนึ่ง หากมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการทำฌาปนกิจ สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ หรือติดต่อโทรศัพท์  0 2441 7988 - 92 หรือ  0 2441 7998 - 99 สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

162978591834