'ผู้ประกันตน ม.39' พื้นที่สีแดง 13 จังหวัด เฮ! รับเงินเยียวยา 23 สิงหา นี้

'ผู้ประกันตน ม.39' พื้นที่สีแดง 13 จังหวัด เฮ! รับเงินเยียวยา 23 สิงหา นี้

'ผู้ประกันตนม. 39' พื้นที่สีแดง 13 จ. รับเงินเยียวยา 23 ส.ค.นี้ เตือนผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน มีข้อสงสัย ตรวจสอบข้อมูล www.sso.go.th 

วันนี้ (23 ส.ค.2564) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากประกาศ เคอร์ฟิว และ ล็อกดาวน์  ว่าในวันนี้ (23 สิงหาคม 2564) จะโอนเงินเยียวยาผ่านพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนแก่ ผู้ประกันตนม. 39 คนละ 5,000 บาท จำนวน 1,123,746 คน คิดเป็นเงินกว่า 5.6 พันล้านบาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ลดภาระค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวันของพี่น้องแรงงาน ผู้ประกันตน

นายสุชาติ  กล่าวเพิ่มเติมว่า มีความห่วงใยพี่น้องแรงงานในพื้นที่ที่ได้รับการเยียวยาให้ได้รับสิทธิอย่างครบถ้วน ได้เร่งให้สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ดำเนินการโอนเงินเยียวยา แต่ที่ผ่านมาพบว่ายังมีผู้ประกันตนบางส่วนยังไม่ได้รับเงิน จากปัญหาการโอนเงินไม่สำเร็จ

  • ฝาก 'ผู้ประกันตน' ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน 

ด้วยสาเหตุหลัก คือ ยังไม่ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน จึงขอฝากไปยัง ผู้ประกันตน ทุกมาตราทั้งมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ได้รับสิทธิในพื้นที่ทั้ง 29 รวมถึงผู้ที่ตกหล่นจากรอบการโอนที่ผ่านมา ให้ท่านเร่งตรวจสอบข้อมูลตนเอง หากเช็คแล้วว่าเงินยังไม่เข้าบัญชี ให้รีบไปติดต่อธนาคารด่วน

ท่านที่ยังไม่ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน ให้รีบไปดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน หรือเปลี่ยนจากผูกพร้อมเพย์เบอร์โทรศัพท์เป็นพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนเพื่อรับเงินช่วยเหลือเยียวยา

  • สปส.เปิดให้นายจ้าง ผู้ประกันตนตรวจสอบข้อมูลww.sso.go.th 

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้เปิดให้นายจ้างและผู้ประกันตนทุกมาตรา ทั้ง มาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ตรวจสอบข้อมูลได้ที่ www.sso.go.th หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง