เปิด 'หลักสูตรยอดฮิต' รับสมัครเข้า Workshop18 หลักสูตร ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 ก.ย.นี้

เปิด 'หลักสูตรยอดฮิต' รับสมัครเข้า Workshop18 หลักสูตร ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 ก.ย.นี้

“ตรีนุช”เปิดการประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 ในธีม “การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด” คุรุสภา เผย'หลักสูตรยอดฮิต' ผลิตสื่อวีดีโอออนไลน์ฯ ยังเปิดรับสมัครเข้า Workshop ทั้ง 18 หลักสูตร ถึงวันที่ 30 ก.ย.นี้ ทาง www.ksp.or.th

วันนี้ (20 ส.ค.2564) คุรุสภา จัดพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 เรื่อง “Education Transformation in the Post - COVID Era : การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด” โดย น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ได้กล่าวเปิดการประชุมผ่านระบบออนไลน์และบรรยายพิเศษตอนหนึ่ง ว่า ปีนี้เป็นปีแรกที่ตนได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธี และทราบว่าเป็นปีที่ 2 ที่คุรุสภาได้ใช้รูปแบบการจัดงานแบบออนไลน์ 100%

โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถรับชมและโต้ตอบกับวิทยากรได้ผ่านทางระบบออนไลน์ ถือเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมที่องค์กรวิชาชีพครูได้นำระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาใช้ในการดำเนินงาน อันเป็นการเปลี่ยนรูปโฉม ของการจัดประชุมขนาดใหญ่ และเป็นการปรับตัวที่ดีจากการที่โลกของเราต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 รมว.ศธ. กล่าวต่อไปว่า การรับประกันว่าเด็กทุกคนจะมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ตลอดจนได้รับความช่วยเหลือที่จำเป็นโดยเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นความช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ หรือความช่วยเหลือเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชน ตลอดจนการพัฒนาระบบการศึกษาให้มีความยืดหยุ่น

162943002350

  • เปิด 3 เฟสสร้างการเรียนรู้ให้แก่ครู นักเรียน และทุกภาคส่วน

 “ครู เป็นปัจจัยสำคัญของการแก้ไขปัญหาการศึกษายุคหลังโควิด-19 ที่ผู้เป็นครู จะต้องเป็นหลักในการขับเคลื่อน ผ่านการออกแบบการเรียนการสอนให้เด็กเข้ามามีส่วนร่วมใน การจัดการเรียนการสอน และเป็นผู้รับนโยบายเพื่อนำไปพัฒนาทักษะของตนเองเพื่อจะได้เติมเต็มให้ผู้เรียนต่อไป ดิฉันมุ่งหวังให้การประชุมทางวิชาการนี้ เป็นเวทีของครูและบุคลากรทางการศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ ได้มีโอกาสแสวงหาความรู้ เปิดโลกทัศน์ ของการเปลี่ยนแปลงการศึกษาในโลกหลังโควิด ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและวิชาชีพครูน.ส.ตรีนุช กล่าว

ด้าน ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า การกำหนดธีม “Education Transformation in the Post - COVID Era : การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด” เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครอง และทุก ๆ คน ได้เกิดการเรียนรู้ พัฒนา และปรับตัวรองรับการศึกษายุคหลังโควิด โดยปีนี้ได้รับความร่วมมือจาก 11หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นเจ้าภาพสนับสนุน แบ่งการจัดงานเป็น 3 เฟส

162943004326

ดังนี้ เฟสแรก Pre Webinar เผยแพร่คลิป “ 11 ครูผู้สร้าง เพื่อ Child-Centered Approach เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค.ที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ระหว่างการเผยแพร่คลิป โดยมีผู้เข้าชมผ่านช่องทางต่างๆ แล้วกว่า 246,832 คน

  • 18 หลักสูตร เรียนผ่านสื่อออนไลน์ ถึง 30 ก.ย.นี้

ส่วนเฟสสอง  Webinar เป็นการนำเสนอนิทรรศการออนไลน์ “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2564 จำนวน 31 เรื่อง และ “ผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2564 จำนวน 92 เรื่อง รวม 123 เรื่อง เริ่มเผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค.นี้ ทาง www.kspwebinar.com และจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ประกอบด้วย การเสวนา การบรรยาย โดยวิทยากรทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 12 เรื่อง ระหว่างวันที่ 20 – 22 ส.ค.2564 ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนเข้ารับชมผ่านทางแอปพลิเคชัน Zoom กว่า 3,000 คน

สำหรับเฟส 3 Workshop เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 18 เรื่อง ในรูปแบบบทเรียนออนไลน์ และแบบผสมผสาน ซึ่งเป็นการพัฒนาตนเองผ่านแอปพลิเคชั่น Trainflix ตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค.– 31 ต.ค. 2564  ซึ่งจากการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 19 ส.ค.ที่ผ่านมา มีผู้สมัครแล้วมากกว่า 421,000 คน โดยหลักสูตรที่มีผู้ให้ความสนใจมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ การผลิตสื่อวีดีโอออนไลน์อย่างมืออาชีพ

สำหรับการเรียนการสอนแบบ Active Learning สมัคร 35,000 คน , การผลิตสื่อวีดีโอออนไลน์ให้ปัง ด้วย Line Application (AR, Avatra) สมัคร 32,559 คน และ Active Learning สไตล์ฟินแลนด์ สู่ห้องเรียนออนไลน์ สมัครกว่า 32,414 คน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีความตื่นตัวในการสอนออนไลน์ ต้องการพัฒนาตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้ทุกคนสามารถนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้ ผู้สนใจยังสามารถลงทะเบียนเข้ารับการพัฒนาในเฟสสามทั้ง 18 หลักสูตร ได้จนถึงวันที่ 30 ก.ย.2564 ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th โดยในเฟส 2 และ เฟส 3 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถรับเกียรติบัตรออนไลน์ตามเงื่อนไขที่คุรุสภากำหนด