ตรัง สั่งซีลโรงงานแปรรูปไม้ยางเพิ่ม หลังพบติดเชื้อเพิ่มต่อเนื่อง

คกก.โรคติดต่อ สั่งซีลโรงงานแปรรูปไม้ยางเพิ่มอีก 1 แห่ง เป็นเวลา 28 วัน หลังพบตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มต่อเนื่อง ห้ามคนเข้า-ออก พร้อมสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อมูลแรงงานข้ามชาติที่มีในโรงงานทั้งหมด

เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 64 นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรัง เพื่อพิจารณาการจัดสรรวัคซีน การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามชุมชน รวมทั้งการพิจารณาเพิ่มมาตรการควบคุมการระบาดของเชื้อภายในโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง หลังพบว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อยังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะภายในโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา เอสดีที พาราวู้ด ต.หนองช้างแล่น อ.ห้วยยอด และสาขาชูศักดิ์ อ.รัษฎา ซึ่งเป็นโรงงานบริษัทเดียวกัน มีแรงงานทั้งหมด 257 คน

ล่าสุด พบตัวเลขผู้ติดเชื้อในโรงงาน อ.ห้วยยอด เพิ่มอีก 79 ราย ทำให้ตัวเลขผูคติดเชื้อขณะรวม 158 ราย ขณะเดียวกันพบการติดเชื้อภายในโรงงานสาขาชูศักดิ์ อ.รัษฎา เพิ่มขึ้น ทำให้คณะกรรมการโรคติดต่อจ.ตรัง มีมติสั่งซีลโรงงานสาขาชูศักดิ์ ที่อ.รัษฎา เพิ่มอีก 1 โรง เป็นเวลา 28 วัน เพื่อควบคุมการระบาดออกสู่ชุมชน พร้อมสั่งการให้นายอำเภอรัษฎา ตั้งจุดตรวจเฝ้าระวังการเคลื่อนย้ายแรงงาน และห้ามคนเข้า - ออกในโรงงาน ยกเว้นได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมโรค อ.รัษฎา โดยให้ผู้ติดเชื้อที่ผลเป็นบวกพัก และรักษาตัว ภายในโรงงาน ทั้ง 2 แห่ง ทำงานต่อไป แต่หากพบคนมีอาการมากให้นำตัวเข้าระบบรักษาในโรงพยาบาล ส่วนแรงงานที่ผลเป็นลบจะต้องนำตัวไปพักในสถานที่กักตัว โดยให้ผู้ประกอบการเป็นคนออกค่าใช้จ่าย

อย่างไรก็ตาม ทางด้านผู้ประกอบการบริษัท เอสดีที พาราวู้ด ร้องขอคณะกรรมการโรคติดต่อเดินสายพานการผลิตภายในโรงงาน ในวันนี้ทางคณะกรรมการโรค ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด แพทย์รพ.ห้วยยอด นายอำเภอห้วยยอด หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจะเข้าไปทำการตรวจสภาพสภาพความเป็นอยู่ของแรงงานที่กักตัวในโรงงานว่าถูกสุขลักษณะ ด้านสาธารณสุข และถูกต้องตามกฎหมายแรงงานหรือไม่ หากถูกต้องจะอนุญาตให้เดินสายพานการผลิตต่อไป หวั่นถูกร้องเรียนจากแรงงาน ขณะเดียวกันที่พบแรงงานข้ามชาติไม่ได้ขึ้นทะเบียน รวม 3 คน ประกอบด้วย แรงงานชาวเมียนมาร์ 1 คน และแรงงานลาว 2 คน ผู้ว่าฯ ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อมูลแรงงานข้ามชาติที่มีในโรงงานทั้งหมดว่า ทุกคนมีพาสปอร์ตถูกต้องตรงกันหรือไม่

นอกจากนั้น คณะกรรมการโรคติดต่อจ.ตรังได้มีมติสั่งปิด โรงงานตรังผลิตภัณฑ์อาหารทะเล จำกัด (มหาชน) ) ต.ควนปริง อ.เมือง ซึ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลขนาดใหญ่ เป็นเวลา 13 วัน นับตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม -1 กันยายน ตามคำร้องขอของผู้ประกอบการ แต่ผู้ประกอบการเองได้สั่งปิดโรงงานตั้งแต่เมื่อวานนี้ (19 ส.ค.) เป็นต้นมาแล้ว