'มิสทินสู้โควิด' เช็คสิทธิ์รับ 1,000 บาท เช็ควันโอนเงิน-รับของมูลค่าพันบาท

'มิสทินสู้โควิด' เช็คสิทธิ์รับ 1,000 บาท เช็ควันโอนเงิน-รับของมูลค่าพันบาท

ตรวจสอบ "มิสทินสู้โควิด" เช็คสิทธิ์รับ 1,000 บาท เช็ควันโอนเงิน-รับของมูลค่าพันบาท

ติดตามความคืบหน้า มิสทินสู้โควิด แจกเงิน 1,000 บาทพร้อมกล่องสินค้ามิสทิน Mistine เพื่อดำรงชีพ มูลค่า 1,000 บาท หลังเปิดตรวจสอบสิทธิ์ผ่าน www.มิสทินสู้โควิด.com  ตั้งแต่ช่วงเที่ยงวานนี้ ประกาศผลการพิจารณาในครั้งแรกนี้ จะมีการแจกทุนทั้งหมด 2,000 ทุน

กรณีผู้ที่ตรวจสอบสิทธิ์และผ่านการพิจารณา ระบบจะแจ้งว่า "ชื่อ -นามสกุล"ได้รับเงินทุนมิสทินสู้โควิดมูลค่า 2,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

1. หลังจากประกาศผู้ได้รับพิจารณามอบทุนมิสทินสู้โควิดแล้ว ทางเครื่องสำอางมิสทิน และมูลนิธิ ดร.อมรเทพ ดีโรจนวงศ์ จะส่ง SMS ไปที่เบอร์ที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อเป็นการยืนยันผลการพิจารณา

2. การมอบเงินทุน เครื่องสำอางมิสทิน และมูลนิธิ ดร.อมรเทพ ดีโรจนวงศ์ จะรับเงินทุน 1,000 บาท เข้าสู่บัญชีธนาคารตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ การโอนเงินจะดำเนินการในวันที่ 31 สิงหาคม 2564

3. การส่งกล่องยังชีพและเงื่อนไขการรับกล่องยังชีพ ซึ่งเครื่องสำอางมิสทินและมูลนิธิ ดร.อมรเทพ ดีโรจนวงศ์ จะดำเนินการจัดส่งกล่องยังชีพให้ตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้ โดยจะทำการจัดส่งตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 ผู้รับกล่องยังชีพจะต้องเป็นผู้ลงทะเบียน หรือ คนในครอบครัว หรืออาศัยอยู่ เลขที่บ้านที่ทำการลงทะเบียนไว้เท่านั้น หากผู้รับกล่องยังชีพ ไม่ใช่บุคคลที่ลงทะเบียนไว้ จะต้องยื่นสำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นกำกับเพื่อรับกล่องยังชีพ หากไม่มีสำเนา ทางเครื่องสำอางมิสทินและมูลนิธิ ดร.อมรเทพ ดีโรจนวงศ์ ขอไม่นำส่งกล่องยังชีพ เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ์ ของผู้ที่ได้รับสิทธิ์มอบทุน

4. กรณีที่ได้รับสิทธิ์แต่ไม่ได้รับการโอนเงิน หลังจากวันที่ 31 สิงหาคม โปรดติดต่อ 02-118-5111 ได้ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.30 น.

5. ผู้ที่ไม่ได้รับการคัดเลือกในรอบแรกนั้น เมื่อตรวจสอบสิทธิ์ ระบบจะแจ้งว่า "รายชื่อของท่านไม่อยู่ในการพิจารณารอบแรก" กรุณาตรวจสอบรายชื่ออีกครั้งในวันที่ 23 สิงหาคม 2564

162942396781

162942412253