กต. แจงปมตั้งงบฯ 'รถประจำตำแหน่ง - ซื้อตู้แช่ไวน์' ยันอายุเกินกว่าใช้งาน

กต. แจงปมตั้งงบฯ 'รถประจำตำแหน่ง - ซื้อตู้แช่ไวน์' ยันอายุเกินกว่าใช้งาน

โฆษก กต.ออกโรงชี้แจงเสียงวิจารณ์หนักตั้งของบฯ ไม่สอดคล้องสถานการณ์โควิด-19 ยืนยันได้คำนึงความเหมาะสม ประหยัด คุ้มค่า ตั้งแต่รถยนต์ประจำตำแหน่ง ซ่อมสนามเทนนิส ตู้แช่ไวน์ เครื่องอุ่นจานทดแทนของเก่าอายุใช้งานเกือบ 30 ปี

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ชี้แจงกรณีการตั้งคำของบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 ของกระทรวงการต่างประเทศ ตามที่มีรายงานการตั้งข้อสังเกตว่า การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลให้กับหน่วยงานราชการต่างๆ รวมทั้งกระทรวงการต่างประเทศ ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนี้

1. กระทรวงการต่างประเทศคำนึงถึงผลกระทบของโควิด-19 ต่อประเทศ โดยได้ของบในรายการที่จำเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศ โดยเฉพาะการคุ้มครองและดูแลคนไทยในต่างประเทศ และคำนึงถึงความประหยัด คุ้มค่า เหมาะสม

2. การตั้งคำของบรถยนต์ประจำตำแหน่งทั้ง 12 คันเป็นการขอเพื่อทดแทนคันเดิมซึ่งมีอายุเกินเกณฑ์ที่กำหนด ในปีงบประมาณ 2564 กระทรวงการต่างประเทศได้ "ชะลอการตั้งคำขอรายการนี้ทั้งหมด"  แต่ในปีงบประมาณ 2565 รถยนต์ดังกล่าวจะมีอายุถึง 10 ปี ซึ่งจะเสื่อมสภาพตามอายุ เสียค่าใช้จ่ายซ่อมแซมบำรุงรักษาสูงมาก เป็นภาระงบประมาณ ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่ระบุว่า รถยนต์ประจำตำแหน่งที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 ปี ให้จัดหารถคันใหม่ทดแทนได้ นอกจากนี้ วงเงินเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งระบุขนาดเครื่องยนต์และราคาตามที่สำนักงบประมาณกำหนด


3. ส่วนการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ กระทรวงการต่างประเทศมุ่งเน้นงานดูแลคุ้มครองคนไทย และรองรับการปฏิบัติภารกิจต่างๆ โดย กรณีการซ่อมแซมสนามเทนนิสของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เป็นการปรับปรุงให้เป็นลานอเนกประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมชุมชนไทยและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยติดตั้งหลังคาคลุม สามารถใช้พื้นที่แทนที่จะต้องเช่าสถานที่จัดกิจกรรม เช่น โรงแรม ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง ปัจจุบันลานดังกล่าวอยู่ในสภาพทรุดโทรมมาก

4. สำหรับงบจัดซื้อครุภัณฑ์ เช่น ตู้แช่ไวน์ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา และเครื่องอุ่นจานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล เป็นเครื่องใช้ในภารกิจจัดเลี้ยงรับรองทางราชการ โดยของเดิมใช้งานมานานกว่า 20 ปี (ตู้แช่ไวน์ จัดซื้อปี 2546 เครื่องอุ่นจาน จัดซื้อปี 2538) ทั้งนี้ ราคาค่าครุภัณฑ์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องมีวงเงินแตกต่างตามค่าครองชีพและราคามาตรฐานของประเทศนั้น ๆ ซึ่งในยุโรปจะมีราคาสูง อย่างไรก็ตาม กระทรวงการต่างประเทศได้กำชับให้สถานเอกอัครราชทูตที่เกี่ยวข้องพิจารณาใช้งบเท่าที่จำเป็นและคำนึงถึงหลักประหยัดเป็นสำคัญมาโดยตลอด