‘CLUB WELLNESS’ แบ่งปันพลังใจ ‘ไม่ไหว...ก็เล่ามา’

‘CLUB WELLNESS’ แบ่งปันพลังใจ ‘ไม่ไหว...ก็เล่ามา’

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ “โควิด 19” การกักตัวอยู่ที่บ้านสร้างความเครียด วิตกกังวล โดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชน จึงควรจัดการกับความเครียดให้เหมาะสม หาก”ไม่ไหว…ก็เล่ามา” ผ่าน “CLUB WELLNESS กลุ่มแบ่งปันพลังใจ”

เพราะมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องการสังคม การต้องกักตัวให้ห่างจากโลกภายนอก ด้วยภาวะจำยอมจากสถานการณ์ โควิด 19 ย่อมเสมือนเรากำลังติดกับดักไม่น้อย แต่ความรู้สึกที่ว่ากลับตัวก็ไม่ได้ ไปต่อก็ไปไม่ถึงเช่นนี้ ไม่ได้เกิดเฉพาะผู้ใหญ่อย่างเราๆ เท่านั้น แต่เด็กและเยาวชนเองก็พลอยได้รับผลกระทบ เกิดความเครียด วิตกกังวล และเริ่มส่อสัญญาณทางสุขภาพจิตใจเช่นเดียวกัน CLUB WELLNESS แบ่งปันพลังใจ” จึงเกิดขึ้น

ถามว่าอะไรที่เด็กเครียดมากที่สุด?

เบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ให้ข้อมูลว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้ประชาชนต้องจำกัดการเดินทางเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่จำเป็นต้องเรียนหนังสืออยู่ที่บ้าน ทำให้เกิดความเครียด วิตกกังวล โดยจากข้อมูลเด็กและเยาวชนในประเทศไทย อายุ 15-19 ปี จำนวน 6,771 คน เมื่อเดือนมีนาคม-เมษายน 2564 ที่สำรวจโดยองค์การยูนิเซฟ ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย พบว่า เด็กและเยาวชนมีความเครียด วิตกกังวล ด้านการเรียน ร้อยละ 70 ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว เช่น การทะเลาะวิวาทและการทำร้ายร่างกาย ร้อยละ 7 ด้านเพศสภาพเมื่อต้องอยู่บ้านเป็นเวลานาน ร้อยละ 4 ที่สำคัญยังพบว่าเด็กและเยาวชนต้องการช่องทางเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการกับความเครียดถึง ร้อยละ 40

162936464830  

ซึ่งหากเด็กและเยาวชนไม่ได้รับการดูแลสุขภาพด้านจิตใจที่เหมาะสม อาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพในระยะยาว เสี่ยงต่อการทำร้ายตัวเอง หรือฆ่าตัวตายในที่สุด

 

 

 

เบญจมาภรณ์ กล่าวต่ออีกว่า ความเครียดเป็นต้นเหตุของปัญหาสุขภาพจิตที่ต้องเร่งแก้ไข สสส. จึงมุ่งสร้างเสริมสุขภาวะด้านจิตใจของคนไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน อายุ 15-19 ปี ซึ่งมีแนวโน้มเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิตในอนาคต และไม่สามารถจัดการกับความเครียดได้เหมาะสม

162936490475

สสส. จึงได้พัฒนาช่องทางดูแลปัญหาสุขภาพจิตบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ CLUB WELLNESS กลุ่มแบ่งปันพลังใจ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ทักษะการดูแลจิตใจในรูปแบบออนไลน์โดยมีนักจิตวิทยา และผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตในวัยรุ่น จากเฟซบุ๊กแฟนเพจให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตชื่อดังของประเทศไทย อาทิ นักจิตวิทยาการปรึกษาคนหนึ่ง Understand : ห้องนั่งเล่นของหัวใจ เข้ามามีส่วนร่วมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต พร้อมเป็นพื้นที่ให้สมาชิกได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านสุขภาพจิต พูดคุยส่งต่อกำลังใจกับเพื่อนสมาชิก เพื่อบรรเทาความเครียด มีพลังในการดำเนินชีวิตต่อได้ในแต่ละวัน โดยมีเป้าหมายให้เด็กและเยาวชน เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม 5,000 คนเบญจมาภรณ์ เอ่ย

ดร.สุววุฒิ วงศ์ทางสวัสดิ์ นักจิตวิทยาการปรึกษา ผู้ก่อตั้งเฟซบุ๊กแฟนเพจนักจิตวิทยาการปรึกษาคนหนึ่งและผู้ให้คำปรึกษาประจำเฟซบุ๊กแฟนเพจ CLUB WELLNESS กลุ่มแบ่งปันพลังใจ เสริมคำแนะนำว่า

วิธีฝึกปฏิบัติที่ง่ายที่สุดในการคลายความเครียด มี 2 ขั้นตอน ดังนี้

1.การสังเกตตัวเอง อารมณ์ ความรู้สึกเช่น หากทำบางกิจกรรมอยู่แล้วรู้สึกอึดอัด ควรหาที่มาของปัญหา อาจเพราะใส่ใจคนอื่นมากไป พยายามบังคับตัวเองให้เป็นในแบบที่คนอื่นต้องการ หรือพยายามเป็นเหมือนคนอื่นๆ จนเสียความเป็นตัวเอง

2.มองหาทางเลือกอื่น เมื่อเห็นปัญหาให้หาทางเลือกที่ทำให้รู้สึกสบายใจในการใช้ชีวิต รักตัวเองมากขึ้น

162936496439  

สนใจสามารถเข้าร่วมเฟซบุ๊กแฟนเพจกลุ่มแบ่งปันพลังได้ที่ แฟนเพจ CLUB WELLNESS กลุ่มแบ่งปันพลังใจ หรือ https://www.facebook.com/groups/clubwellnessthailand