'ออสท์แลนด์' งัด TOR โต้นายกฯ เบรก จัดซื้อ 'ATK'

'ออสท์แลนด์' งัด TOR โต้นายกฯ เบรก จัดซื้อ 'ATK'

"ออสท์แลนด์" ร่วมกับ เวิลด์ เมดิคอล ฯ ผู้ชนะประมูล "ATK" ทำจดหมายเปิดผนึก งัด TOR โต้ หลังนายกรัฐมนตรีสั่งการผ่านมติ ครม. เบรกจัดซื้อ ATK

กรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด - 19 (ศปก.สธ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ปัญหาในการดำเนินงานโดยเร่งด่วน ในหลายประเด็น อาทิ เร่งจัดหาวัคซีนมาฉีดโดยเร็วที่สุด การค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก นำผู้ติดเชื้อเข้าระบบการรักษา เป็นต้น

ยังได้สั่งการให้เร่งดำเนินการจัดหาชุดตรวจเชื้อโควิด-19 แบบ Antigent test kit (ATK) ที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีจำหน่ายในประเทศไทย มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ต้องมีความแม่นยำในการตรวจ เพื่อนำไปสู่การรักษาที่ทันท่วงที และพร้อมจัดส่งให้ได้ภายในเวลาที่กำหนด

162936260068

ล่าสุด บริษัท ออสท์แลนด์ แคปปิตอล จำกัด ร่วมกับ บริษัท เวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ชนะการประมูลงานจากองค์การเภสัชกรรม (อภ.) และได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไทย (อย.) ในการจัดหาและนำเข้าชุดตรวจโควิด-19 หรือ ATK ดำเนินงานภายใต้โครงการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อแจกให้ประชาชนใช้ตรวจคัดกรองเชิงรุกด้วยตนเอง จำนวน 8.5 ล้านชุด ทำจดหมายชี้แจงถึง พณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา กรณี การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 สิงหาคมที่ผ่านมา ที่ท่านนายกรัฐมนตรี   มีข้อสั่งการในข้อที่ 6 คือ

การเร่งดำเนินการจัดหาชุดตรวจหาเชื้อโควิด – 19 แบบแอนติเจน (Antigen Test Kit:ATK) ที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีจำหน่ายในไทย มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) รวมทั้งต้องมีความแม่นยำในการตรวจเพื่อนำไปสู่การรักษาที่ทันท่วงทีและพร้อมจัดส่งให้ได้ภายในเวลาที่กำหนด

จากข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีดังกล่าว โดยเฉพาะการระบุคุณสมบัติของชุดตรวจ ATK ที่จะต้องได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก อาจจะทำให้การเตรียมจะเซ็นสัญญาระหว่างองค์กรเภสัชกรรมและบริษัท ออสท์แลนด์ แคปปิตอล จำกัด ผู้ชนะการประมูล ไม่สามารถเดินต่อไปได้ เนื่องจากชุดตรวจ ATK ของ Lepu ไม่ได้รับการรับรองจาก WHO  ซึ่งในข้อกำหนดการจัดซื้อ (TOR) ดังกล่าวก็ไม่ได้ระบุถึง ต้องได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) และ ณ ปัจจุบัน ได้มีเอกสารยืนยันว่า WHO ก็ยังไม่มีการอนุมัติชุดตรวจแบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง ( Home use )ให้แก่บริษัทใดเลย

162936312864

ด้วยเหตุนี้ ทาง ศิริญา เทพเจริญ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด บริษัท ณุศาศิริ จำกัด และ กรรมการบริหาร บริษัท เวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำจดหมายเปิดผนึกด่วน ขอชี้แจงประเด็นดังกล่าวแก่ ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันโอชา ถึงข้อกำหนดสำคัญในการจัดซื้อ และจากการสั่งการผ่านการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ที่ผ่านมา พร้อมแนบเอกสารรายงานของ WHO ไปในครั้งนี้ด้วย 

162936303914