เปิดขั้นตอน ‘ผู้ฉีดวัคซีนโควิดศูนย์บางซื่อ’ ต้องการ ‘ฉีดเข็ม 2 โรงพยาบาลใกล้บ้าน’ ทำอย่างไร?

เปิดขั้นตอน ‘ผู้ฉีดวัคซีนโควิดศูนย์บางซื่อ’ ต้องการ ‘ฉีดเข็ม 2 โรงพยาบาลใกล้บ้าน’ ทำอย่างไร?

เช็คขั้นตอน “ประชาชนผู้ฉีดวัคซีนโควิดเข็มแรกที่ศูนย์ฯบางซื่อ ต้องการฉีดเข็ม 2 ที่โรงพยาบาลแถวบ้าน” ดำเนินการง่ายๆ อย่างไร?

วันนี้ วันที่ 19 สิงหาคม 2564 ช่วงเช้า ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.) ได้ทำการชี้แจงผ่านหน้าเฟซบุ๊คว่า “ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ยี่ห้อแอสตร้าเซนนาก้า (AstraZeneca) เข็มแรกที่ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ สามารถทำการจองการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านของท่าน”

โดยเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ยังได้ชี้แจงอีกด้วยว่า “ประชาชนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ที่เคยเข้ามารับการฉีดวัคซีนตั้งแต่ช่วงเวลา วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 สามารถทำการชี้แจงความประสงค์การฉีดเข็มที่ 2 ได้ที่สถานพยาบาลใกล้ที่อยู่ของท่าน”

162937002190

ผู้ฉีดวัคซีนเข็มแรกที่ ศูนย์ฉีดสถานีกลางบางซื่อ ต้องการฉีดเข็ม 2 สถานพยาบาลแถวบ้าน ดำเนินการง่ายๆ ดังนี้

1.ติดต่อโรงพยาบาลประจำอำเภอ-จังหวัดใกล้บ้าน ก่อนถึงวันและเวลาที่ต้องรับการฉีดเข็มที่ 2 อย่างน้อย 2 สัปดาห์ (โดยสามารถให้ผู้อื่นดำเนินเรื่องแทนได้)

2.แสดงหลักฐานการนัดฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ของศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เพื่อให้ทางโรงพยาบาลที่ท่านต้องการฉีดได้ทำการนัดวันฉีดใหม่

3.มาฉีดวันซีนเข็มที่ 2 ตามวันและเวลาที่ทางโรงพยาบาลใหม่ได้นัดหมาย

หมายเหตุ: 

-หากท่านที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ แล้วต้องการฉีดเข็มที่ 2 ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อเหมือนเดิม “สามารถเข้ามารับการฉีดวัคซันได้ตามวันและเวลาที่นัดตามเดิม”

-หากท่านไหนที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกที่สถานพยาบาลตามภูมิลำเนาบ้านเกิดของท่านแล้ว แต่ไม่สามารถฉีดเข็มที่ 2 ที่สถานพยาบาลใกล้ท่าน ท่านสามารถ “นำใบนัดและข้อมูลในหมอพร้อม มาเพื่อทำการฉีดเข็มที่ 2 ได้ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ตามวัน-เวลาเดิม”

162935992350

อ้างอิง: เฟซบุ๊กศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.), ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ CVC กลางบางซื่อ