เบตง ตรวจคัดกรองเชิงรุกล้งทุเรียนส่งออก สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค

นอภ.เบตง พร้อม สธ.เบตง ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชิงรุกพนักงานล้งทุเรียนส่งออก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค ชี้ทุเรียนที่ส่งออกจากยะลามีความปลอดภัย

เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 64 ที่ล้งรับซื้อทุเรียน บริษัท สกาย ออน อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด หมู่ที่ 4 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง ผอ.ศปก.อ.เบตง พร้อมด้วย นายวงศ์วิทย์ อัครวโรทัย สาธารณสุขอำเภอเบตง, นายแพทย์จิตติ จันทรมงคล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลเบตง, นายกิตติภณ เปรมรัชชานนท์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง, นางสาวบุศรินทร์ เถาวัลล์ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลตาเนาะแมเราะ, นายนรเทพ แซ่จัน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.ตาเนาะแมเราะ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วย Antigen Test Kit (ATK) โดยมีคนงานเข้ารับการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 75 คน และพร้อมกันนี้ได้ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ผู้ประกอบการและลูกจ้างจำนวน 56 คน พร้อมทั้งเน้นย้ำกำชับในเรื่องมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ถือปฏิบัติตามมารตรฐานสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดและต้องยึดหลัก D-M-H-T-Tอย่างเข้มงวด จากการตรวจคัดกรองเชิงรุกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นายเอก กล่าวว่า สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ของ ศบค.ยะลา ซึ่งมี นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธาน โดยที่ผ่านมาการส่งออกทุเรียนไปจีน โดยทางการจีนได้ทำการสุ่มตรวจการนำเข้าทุเรียนและได้พบเชื้อโควิด-19 ปนเปื้อนมากับกล่องบรรจุทุเรียน จากการนำเข้าจากประเทศไทย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกทุเรียนของไทยได้ ซึ่งในการตรวจเชิงรุกในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคทั้งในประเทศ ต่างประเทศ และตลาดปลายทางต่างๆ ทั้งนี้ เนื่องจากตลาดรับซื้อทุเรียนในจังหวัดยะลา ถือเป็นตลาดที่มีมูลค่าการซื้อขายที่ใหญ่เป็นลำดับที่ 2 รองจาก จังหวัดชุมพร โดยมีเกษตรกรชาวสวนทุเรียน และพ่อค้ารายย่อย ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นำผลผลิตมาจำหน่ายที่จังหวัดยะลา เป็นจำนวนมากในช่วงออกผลผลิต

สำหรับจังหวัดยะลา มีผลผลิตทุเรียนทั้งจังหวัดประมาณการผลผลิต 57,042 ตัน เก็บเกี่ยวแล้ว 33,083 ตัน คิดเป็นร้อยละ 58 สำหรับกระจายผ่านช่องทางจำหน่ายทุเรียนของจังหวัดยะลา นั้น มีการจำหน่ายในประเทศ ร้อยละ 31.15 ส่งออกร้อยละ 68.84 แยกเป็นจำหน่ายในรูปผลทุเรียนสด ร้อยละ 49.87 และทุเรียนแปรรูปแช่แข็ง ร้อยละ 18.97 และปัจจุบันมีแนวโน้มในการจำหน่ายในรูปแบบทุเรียนแปรรูปแช่แข็งเพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ นายอำเภอเบตง ยังให้กำลังใจตามล้งรับซื้อทุเรียนพร้อมให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในการรับซื้อทุเรียนเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับผู้ประกอบการเพื่อให้ทุเรียนปราศจากการปนเปื้อนของเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ